Sigma Dergisi Sigma Dergisi - Yıl: 2013 - 1. sayı , sayfa:2

TIP EĞİTİMİNE YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN UZAKTAN EĞİTİM SİTESİNDEKİ İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ

Yazar: N. Burak ZİHNİ, Kemal TURHAN, Mehmet Ali ÇAN

Tarih: Kasım-2013Cilt no: 5Sayı: 1Sayfa: 15-24

Makale: ÖzetFull Text

METİNLERİN ANLAMSAL UZAYDAKİ TEMSİL YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ

Yazar: M. Fatih AMASYALI, Mahmut ÇETİN, Cenk AKBULUT

Tarih: Kasım-2013Cilt no: 5Sayı: 1Sayfa: 8-14

Makale: ÖzetFull Text

EL YAZI KARAKTERLERİNİN KAPALI CEBİRSEL EĞRİLERLE MODELLENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Yazar: İhsan PENÇE, Bayram CETİŞLİ

Tarih: Kasım-2013Cilt no: 5Sayı: 1Sayfa: 1-7

Makale: ÖzetFull Text

POLİMERİK NANOPARTİKÜLLER

Yazar: Serap DERMAN, Kadriye KIZILBEY, Zeynep Mustafaeva AKDESTE

Tarih: Mart-2013Cilt no: 31Sayı: 1Sayfa: 107-120

Makale: ÖzetFull Text

POLİELEKTROLİTLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Yazar: Mesut KARAHAN, Sevecen TUĞLU, Zeynep Mustafaeva AKDESTE

Tarih: Mart-2013Cilt no: 31Sayı: 1Sayfa: 85-106

Makale: ÖzetFull Text

POLİPROPİLENIN OKSİJEN GAZ GEÇİRGENLİĞİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

Yazar: Parahat ATAYEV, Mualla ÖNER

Tarih: Mart-2013Cilt no: 31Sayı: 1Sayfa: 73-83

Makale: ÖzetFull Text

MİKRODALGA DESTEKLİ YÖNTEM İLE BORİK ASİTTEN BARYUM METABORAT ÜRETİMİ

Yazar: A. Eymen AKŞENER, Sabriye PİŞKİN

Tarih: Mart-2013Cilt no: 31Sayı: 1Sayfa: 63-72

Makale: ÖzetFull Text

NİŞASTA/POLİKAPROLAKTON ESASLI BİYOBOZUNUR NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Yazar: Hande ÇELEBİ, Suna DEHMEN

Tarih: Mart-2013Cilt no: 31Sayı: 1Sayfa: 53-62

Makale: ÖzetFull Text

KAHVE TELVESİYLE ATIK SULARDAN BAKIR GİDERİMİ

Yazar: Nalan A. AKGÜN, Belgin BOZKURT, İnci SALT

Tarih: Mart-2013Cilt no: 31Sayı: 1Sayfa: 44-52

Makale: ÖzetFull Text

GLOBAL ARNOLDİ METODUNUN FARKLI BİR UYGULAMASINDAN ELDE EDİLEN DÜŞÜK RANKLI YAKLAŞIK ÇÖZÜMLER

Yazar: A. Burcu ÖZYURT SERİM, Mustafa BAYRAM

Tarih: Mart-2013Cilt no: 31Sayı: 1Sayfa: 34-42

Makale: ÖzetFull Text

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.