POLİELEKTROLİTLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Makale AdıPOLİELEKTROLİTLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
YazarlarMesut KARAHAN, Sevecen TUĞLU, Zeynep Mustafaeva AKDESTE
Anahtar kelimelerPolielektrolit , protein , biyokonjugat , biyomoleküller , immünoloji. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiSentetik veya doğal, biyouyumlu ve biyobozunur polielektrolit özellikteki polimerlerin biyomoleküller ile etkileşimleri biyolojik açıdan önemli mekanizmaların varlığını ortaya koymakta ve biyomedikal uygulamalar için büyük önem taşımaktadır. Polielektrolitlerin konjugat ve komplekslerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması, biyolojik etkilerinin incelenmesi çalışmaları, ayrıca en önemli özelliklerinden biri olan adjuvant etkisi (immüniteyi stimüle eden) sayesinde polimerik yapay aşı sistemleri ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmada, polielektrolitler ve polielektrolitlerin özellikleri hakkında genel bilgi verildikten sonra, yapay polimerik aşı sistemlerinde tercih edilmesine dair yapılan çalışmaların genel bir derlemesi sunularak, immünolojide ki özellikleri, önemi ve çalışma modeli hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
English Keywords Polyelectrolyte , protein , bioconjugate , biomolecules , immunology.
Article Summary in English The interaction of polymers having the characteristics of synthetic or natural, biocompatible and biodegradable polyelectrolytes with biomolecules exhibits the presence of biologically important mechanisms and has a great importance for biomedical uses. Researches about artificial immunization systems are still continuing thanks to the adjuvant effect which stimulates the immunity and which is one of the most important features of polyelectrolytes. In addition, synthesis of polyelectrolytes` conjugate and complexes, lighting of their structures, examination of their biological effects are still being developed. In this study, after giving general information about polyelectrolytes and their properties by presenting a general review of the preferred studies in artificial polymeric vaccine systems, it is intented to give information about their properties, importance and working principles in immunology.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.