sigma dergisi

Sigma Dergisi

Sigma journal has been transferred to the new system, you must visit the Electronic Journal System to transfer your membership information: All Journals

Journal Archives

Old archives of Sigma journal in years 2003 to 2010 can be found in this link: Journal Archives 2003-2010

Articles about Mario Games

Mario is one of the most famous game characters known. On this page, you can find links to scientific articles written for the Mario game. Mario is not only a game character, but also a business sector and a study in the scientific world. Mario Games in Science

Sigma dergisi son sayısı

BİR ANDROID CİHAZ İLE UZAK NOKTA DENETİMLİ MAKİNE OTOMASYONU UYGULAMASI

Yazar: İlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI

Tarih: Mart-2014Cilt no: 32Sayı: 1Sayfa: 1-9

Makale: ÖzetFull Text

TEST OTOMASYONU VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Yazar: Muhammed Maruf ÖZTÜRK, Ahmet ZENGİN

Tarih: Mart-2014Cilt no: 32Sayı: 1Sayfa: 10-22

Makale: ÖzetFull Text

KOŞULLU RASTGELE ALANLARLA BASİT TÜRKÇE CÜMLELERİN ÖĞELERİNE AYRILMASI

Yazar: Mustafa AYGÜL, Gürkan KARAALİOĞLU, M. Fatih AMASYALI

Tarih: Mart-2014Cilt no: 32Sayı: 1Sayfa: 23-30

Makale: ÖzetFull Text

YATAY TÜPTE R410A VE R32 SOĞUTUCU AKIŞKANLARININ BASINÇ DÜŞÜŞÜ VE BUHARLAŞMA ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ

Yazar: Aliihsan KOCA, Zafer GEMİCİ

Tarih: Mart-2014Cilt no: 32Sayı: 1Sayfa: 32-50

Makale: ÖzetFull Text

ORTOTROP PLAKLARDAKİ TRAPEZ NERVÜRLERİN GÖVDE EĞİMLERİNİN SEM KULLANILARAK İNCELENMESİ

Yazar: Abdullah FETTAHOĞLU

Tarih: Mart-2014Cilt no: 32Sayı: 1Sayfa: 52-59

Makale: ÖzetFull Text

BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARDA LAKKAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

Yazar: Vildan Aykut OZAN, Neşe ATACI, İnci ARISAN

Tarih: Mart-2014Cilt no: 32Sayı: 1Sayfa: 61-70

Makale: ÖzetFull Text

POLİ(METİL METAKRİLAT)/KİL NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazar: Adnan KURT, Zeynep ÇAĞLAYAN, Hatice Sultan BEKTAŞ

Tarih: Mart-2014Cilt no: 32Sayı: 1Sayfa: 71-80

Makale: ÖzetFull Text

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi

.