POLİMERİK NANOPARTİKÜLLER


Makale AdıPOLİMERİK NANOPARTİKÜLLER
YazarlarSerap DERMAN, Kadriye KIZILBEY, Zeynep Mustafaeva AKDESTE
Anahtar kelimelerNanoteknoloji , Nanopartikül , Poli(d , l-laktik-ko-glikolik asit) , Hidroliz , biyobozunur polimer. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiNanoteknoloji biyoloji, kimya ve fizik gibi temel bilimlerin mühendislik ile bütünleştirildiği, nanoteknoloji ile üretilen nanomalzemelerin geleneksel yöntemlerle üretilenlere göre daha üstün kabul edilen özellikler sergilediği, son yılların en gözde bilim alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Polimerik nanopartiküller; doğal ya da sentetik yapıdaki polimerler ile hazırlanan, boyutları 10-1000 nm arasında değişen ve etkin maddenin partikül içinde çözündürüldüğü, hapsedildiği ve/veya yüzeye adsorbe edildiği yada bağlandığı matriks sistemlerdir.
English Keywords Nanotechnology , Nanoparticle , Poly(d , l-lactic-co-glicolic acid) , Hydrolysis , Biodegradable polymer.
Article Summary in English Nanotechnology is considered to be one of the most popular science areas in recent years which integrate engineering with the basic sciences such as biology, chemistry and physics that nanomaterials manufactured with nanotechnology exhibit superior properties when considered those produced with traditional methods. Polymeric nanoparticles are matrix systems prepared from natural or synthetic materials ranging from 10 to 1000 nm particle sizes that the active material can be leached or confined inside it, and/or adsorbed or attached to the surface of the particle.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.