TIP EĞİTİMİNE YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN UZAKTAN EĞİTİM SİTESİNDEKİ İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ


Makale AdıTIP EĞİTİMİNE YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN UZAKTAN EĞİTİM SİTESİNDEKİ İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
YazarlarN. Burak ZİHNİ, Kemal TURHAN, Mehmet Ali ÇAN
Anahtar kelimelerİnsan bilgisayar etkileşimi , tıp eğitimi , uzaktan eğitim , anatomi. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiTıp Eğitimi, uğraştığı alanın insan hayatı olması nedeniyle insanlığın en eski dönemlerinden beri hayatımızda yer alan ve çok önem arz eden bir bilim dalıdır. Üniversitelerin en gözde bölümlerinden olan ve genellikle en yüksek puanlar ile öğrenci kabul eden Tıp Fakülteleri müfredatlarını çağımız koşullarının getirdiği kolaylık ve imkânlardan faydalanabilir hale getirmeye çalışmaktadırlar. Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulamaları birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde birçok üniversite bazı bölümlerini uzaktan eğitim verecek şekilde açmakta ve öğrenci kabul etmektedir. Ancak uzaktan eğitim sitelerinde yer alan uygulamalarda öğrenim kuramları, insan-bilgisayar etkileşimi ve öğrenim hedefleri açısından bilimsel bağlantı çoğu zaman kurulmamaktadır. Bu çalışmada KTÜ Tıp Fakültesi Dönem II öğrencilerine yönelik bir uzaktan eğitim sitesi hazırlanmıştır. Hazırlanan uzaktan eğitim sitesinin içeriği anatomi dersinden alınmıştır. Bu çalışmada hazırlanan uzaktan eğitim sitesinin benzerlerinden farkı sunu, video film gibi standart ders materyalleri yanında öğrenim hedefleri ile bağlantılı insan-bilgisayar etkileşimine imkân veren uygulamalara da yer veriyor olmasıdır. Site içeriğinde yer alan bu uygulamalar dört başlık altında yer almaktadır. Uygulamalarda kullanılan anatomi resimleri üzerinde görüntü işleme yapılarak öğrencilerin bilmesi gereken anatomik terimler tespit edilmiş ve bu terimler veritabanına kayıt edilmiştir.
English Keywords Human-Computer interaction , medical education , distance education , anatomy.
Article Summary in English Because human life is its scope, medical education, is a field of great importance which takes place in our daily life since the oldest periods of humanity. Faculties of medicine, which are one of the most popular departments in universities and generally accept students with the highest grades, are struggling to make their curriculums use of facilities and possibilities brought by our age. Web-based distance learning applications are used in lots of fields. Today, lots of universities start and accept students to some of their departments to give education via long-distance learning. However, in applications involving in long-distance learning sites, lots of times scientific connection cannot be established from the learning theories, human-computer interaction and learning targets point of view. In this study, a long distance learning site is prepared for KTU Faculty of Medicine II. Term students. The content of the long distance learning site prepared, is acquired from anatomy lecture. The difference between long-distance learning site made in this study and the others, beside standard lecture materials like presentations, videos, films… etc, additional applications related to learning targets giving possibility for human-computer interaction are included. These applications taking place in the content of the site are lie in four topics. By performing image processing on anatomy pictures used in the applications, anatomic terms, students need to know, are detected and registered to database.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.