METİNLERİN ANLAMSAL UZAYDAKİ TEMSİL YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ


Makale AdıMETİNLERİN ANLAMSAL UZAYDAKİ TEMSİL YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ
YazarlarM. Fatih AMASYALI, Mahmut ÇETİN, Cenk AKBULUT
Anahtar kelimelerMetin sınıflandırma , anlamsal uzay. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiMetinlerin sınıflandırılmasında en çok tartışılan sorun metinlerin nasıl temsil edileceğidir. Kelimelerin kendileri, kökleri, karakter ngramları ve anlamsal uzaylar en yoğun olarak kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmada saklı anlam indeksleme ve önerdiğimiz birlikte geçiş matrisi tabanlı anlamsal uzay yöntemleri diğer yöntemlerle 30 sınıflı bir veri kümesi üzerinde karşılaştırılmıştır. Birlikte geçme matrisi tabanlı yöntemin diğer tüm yöntemlere göre çok daha yüksek başarılara ulaştığı görülmüştür. Ayrıca yöntemin diğer tüm yöntemlerin aksine veri kümesindeki sınıf sayısı arttıkça başarısında büyük düşüşler olmadığı görülmüştür.
English Keywords Text classification , text categorization , semantic space.
Article Summary in English The most discussed issue about classification of texts is how to represent them. Words, stem words, character ngrams and semantic spaces are the common methods. In this research latent semantic indexing and semantic space based on co-occurrence matrix methods are compared with other methods on 30 classed data set. According to other methods the semantic space based on co-occurrence matrix method performs higher success. In addition, performance success of this method does not decrease as much as other methods while number of classes increased.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.