MİKRODALGA DESTEKLİ YÖNTEM İLE BORİK ASİTTEN BARYUM METABORAT ÜRETİMİ


Makale AdıMİKRODALGA DESTEKLİ YÖNTEM İLE BORİK ASİTTEN BARYUM METABORAT ÜRETİMİ
YazarlarA. Eymen AKŞENER, Sabriye PİŞKİN
Anahtar kelimelerβ- BaB2O4 , borik asit , mikrodalga destekli sentez , mikrodalga güç , üretim verimi. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBaryum metaborat (BaO.B2O3 / BaB2O4) boyalarda, plastik, tekstil, kauçuk, yapıştırıcı sanayinde ve ahşap ürünlerin korunmasında çok kullanılan bir katkı maddesidir, ancak henüz ülkemizde üretimi mevcut değildir. Baryum metaboratın düşük sıcaklık formu olan β- BaB2O4 kristali mükemmel özelliklere sahip doğrusal olmayan optik bir kristaldir. Bu çalışmada baryum metaboratın ilk kez, mikrodalga destekli yöntem ile üretimi incelenmiştir. 270W, 360W ve 600W’lık mikrodalga güç seviyelerinde, 1, 2, 3, 4, ve 5dk’lık reaksiyon sürelerinde deneyler yapılmıştır. Mikrodalga güç seviyesi ve reaksiyon süresindeki değişimlerin üretim verimi üzerindeki etkileri belirlenmiştir. 360W ve 3dk’lık reaksiyon şartlarında %86’lık üretim verimine ulaşılmış ve elde edilen numunenin 620 °C’de kalsinasyonu sonunda β- BaB2O4 kristal fazına sahip toz ürün elde edilmiştir.
English Keywords β- BaB2O4 , boric acid , microwave assisted synthesis , microwave power , production yield.
Article Summary in English Barium metaborate (BaO.B2O3 /BaB2O4) is a very often used additive that uses in dyes, plactics, textile, rubber, glue industry and for protection of wood meterials but it doesn’t produce in Turkey. β-barium metaborate crystal, the low-temperature phase of barium metaborate, is a non-linear optical crystal which has perfect properties. In this experimental study, microwave assisted synthesis was examined to produce barium metaborate for the first time. The experiments were carried out by microwave power level in 270W, 360W and 600W with 1,2,3,4 and 5 min. reaction times. The effects of microwave power level and reaction times changes on the production yield were determined. The 86% production yield was reached in reaction conditions of 360W and 3 min. After the heat treatment in 620 °C, the powder which has the same crystal phase with β- BaB2O4 was produced.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.