Sigma Dergisi Sigma Dergisi - Yıl: 2006 - 3. sayı

ENDÜSTRİYEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE DAĞINIK ARAMA YÖNTEMİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Yazar: Selda OKTAY, Orhan ENGİN

Tarih: Eylül-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 144

Makale: ÖzetFull Text

İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK HARMONİK TANIMA

Yazar: Rüştü GÜNTÜRKÜN, Feyzullah TEMURTAŞ, Nejat YUMUŞAK

Tarih: Eylül-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 137

Makale: ÖzetFull Text

GÜBRE ATIKLARININ ARITILMASINDA SABİT KUBBELİ ÇİN TİPİ BİYOGAZ REAKTÖRÜ TASARIMI: BİR ÖRNEK UYGULAMA

Yazar: Emel ENTÜRK, Kaan YETİLMEZSOY, Mustafa ÖZTÜRK

Tarih: Eylül-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 119

Makale: ÖzetFull Text

ARALIKLI ÜÇ BOYUTLU (SOLID) TAŞIMA PROBLEMİNE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Yazar: Fügen TORUNBALCI AYDIN, Coşkun GÜLER, Mustafa SİVRİ

Tarih: Eylül-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 109

Makale: ÖzetFull Text

GEOMETRİK NONLİNEERİTE DURUMUNDA YEREL EĞRİLİKLİ LİF İÇEREN ELASTİK ORTAMDAKİ NORMAL GERİLMELER HAKKINDA

Yazar: Reşat KÖŞKER, Kadriye ŞİMŞEK

Tarih: Eylül-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 97

Makale: ÖzetFull Text

ÇOK KATLI YAPILARIN TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİYLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ

Yazar: Kanat Burak BOZDOĞAN, Duygu ÖZTÜRK

Tarih: Ağustos-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 86

Makale: ÖzetFull Text

BİR BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTAR TÜRÜ OLAN Phanerochaete chrysosporium İLE AZO BOYARMADDELERİNDE RENK GİDERİMİ

Yazar: Göksel DEMİR, H. Kurtuluş ÖZCAN, Emine ELMASLAR, Mehmet BORAT

Tarih: Eylül-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 74

Makale: ÖzetFull Text

KANAL İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLEN KARE KESİTLİ ENGELİN ISI TRANSFERİNE ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Yazar: Hasan GÜL, Duygu EVİN, Vedat TANYILDIZI

Tarih: Eylül-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 65

Makale: ÖzetFull Text

DİOKSİN SAĞLIK RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yazar: Fatih TAŞPINAR, Ayça N. TEKELİ, Ertan DURMUŞOĞLU, Aykan KARADEMİR

Tarih: Eylül-2006Cilt no: 24Sayı: 3Sayfa: 56

Makale: ÖzetFull Text

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.