BİR BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTAR TÜRÜ OLAN Phanerochaete chrysosporium İLE AZO BOYARMADDELERİNDE RENK GİDERİMİ


Makale AdıBİR BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTAR TÜRÜ OLAN Phanerochaete chrysosporium İLE AZO BOYARMADDELERİNDE RENK GİDERİMİ
YazarlarGöksel DEMİR, H. Kurtuluş ÖZCAN, Emine ELMASLAR, Mehmet BORAT
Anahtar kelimelerRenk giderimi , tekstil boyaları , beyaz çürükçül mantar , Phanerochaete chrysosporium. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada, azo boyarmaddelerinden olan Remazol Blue RR Gran, Remazol Red RR Gran, Remazol Yellow RR Gran’ın belli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen model atıksuda biyolojik parçalanma verimleri araştırılmıştır. Beyaz çürükçül mantarlardan olan Phanerochaete chrysosporium ile çeşitli konsantrasyonlardaki renk, KOİ, bakır ve aromatik grup giderim verimleri incelenmiştir. Renk ve KOİ giderim verimi değerleri sırası ile EN ISO 7887 ve Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği deşarj sınır değerleri ile kıyaslanmış ve renk ölçümleri için, Avrupa Normu EN ISO 7887’ye göre belirlenen standartlar esas alınarak, RES (Renklilik Sayısı) parametresi uygulanmıştır. Deneysel çalışmaların sonuçlarına göre, renk giderimi başarılı olsa dahi, rengi oluşturan bileşenlerden olan aromatik grubun belli oranlarda atıksu içerisinde bozunmamış halde kaldığı belirlenmiştir.
English Keywords Decolorization , textile dyes , white rot fungus , Phanerochaete chrysosporium.
Article Summary in English In this study, removal efficiencies of color, COD, copper and aromatics in different concentrations of Remazol Yellow RR Gran, Remazol Red RR Gran and Remazol Blue RR Gran were analyzed by using a White Rot Fungus, namely Phanerochaete chrysosporium. Color and COD removal efficiency values were compared with respect to EN ISO 7887 Standards and Turkish Water Pollution and Control Legislation limit values. For play gold miner in gold miner game Phanerochaete chrysosporium games are best online. For color measurements, RES parameter was applied according to the standards of European Norm EN ISO 7887. According to the results of the experimental study, even if the color removal was successful, the aromatic group, giving the color, was not decomposed totally and remained at some certain amount in the wastewater.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.