ÇOK KATLI YAPILARIN TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİYLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ


Makale AdıÇOK KATLI YAPILARIN TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİYLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ
YazarlarKanat Burak BOZDOĞAN, Duygu ÖZTÜRK
Anahtar kelimelerÇok katlı yapı , taşıma matrisi , statik , dinamik analiz. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu makalede çok katlı yapıların statik ve dinamik analizi için taşıma matrisi yöntemini temel alan bir yaklaşım sunulmuştur. Çalışmada çok katlı yapı eşdeğer bir konsol sandviç kiriş olarak idealize edilmiş ve bu benzeşimden yararlanarak önce kat taşıma matrisleri elde edilmiş daha sonra kat taşıma matrisleri yardımıyla statik ve dinamik haldeki çözüm aşamaları açıklanmıştır. Çalışmanın sonunda verilen sayısal örneklerle, önerilen yaklaşımın sonuçları ile matris deplasman yönteminin sonuçları karşılaştırılarak irdelenmiştir. Yapılan irdelemelerden bu çalışmada önerilen yöntemle hızlı ve pratik olarak yeterli doğrulukta sonuçlara ulaşılabileceği gösterilmiştir.
English Keywords Multistorey building , transfer matrix , static , dynamic analysis.
Article Summary in English In this study an approximation for static and dynamic analysis of multistorey building is presented. In this study,a multistorey building is idealized as a cantilever sandwich beam and with the help of this idealization the storey transfer matrices are obtained. Then, by using these matrices, the system transfer matrix is obtained. At the end of the study, examples are presented to investigate the agreement of the presented method. Examples demonstrate good agreement with the results of finite element method.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.