DEĞER GRUBU VE REZİDÜ CİSMİ VEYA REZİDÜ CİSMİ VE CİNSİ VERİLEN DEĞERLENMİŞ FONKSİYON CİSİMLERİ HAKKINDA


Makale AdıDEĞER GRUBU VE REZİDÜ CİSMİ VEYA REZİDÜ CİSMİ VE CİNSİ VERİLEN DEĞERLENMİŞ FONKSİYON CİSİMLERİ HAKKINDA
YazarlarFigen ÖKE
Anahtar kelimelerDeğerlenmiş cisimler , değerlendirmeler , fonksiyon cisimleri , değer grupları , rezidü cisimleri. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada değer grubu ve rezidü cismi veya rezidü cismi ve cinsi verilen değerlenmiş cisimler çalışılmıştır.
English Keywords Valued fields , valuations , function fields , value groups , residue fields.
Article Summary in English The valued function fields with given value group and residue field or with given genus and residue field are studied.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.