ENDÜSTRİYEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE DAĞINIK ARAMA YÖNTEMİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI


Makale AdıENDÜSTRİYEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE DAĞINIK ARAMA YÖNTEMİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
YazarlarSelda OKTAY, Orhan ENGİN
Anahtar kelimelerDağınık arama yöntemi , çizelgeleme problemleri , araç rotalama , atama problemleri. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiEvrimsel bir yaklaşım olan dağınık arama metodu kompozit karar kurallarını ve kısıtları üreten stratejilerden oluşur. Bugüne kadar yapılan çalışmalar incelenen yaklaşımın avantajlarını göstermiştir. Dağınık arama metodu oldukça yeni bir optimizasyon tekniğidir ve diğer evrimsel tekniklere rakip durumundadır. Dağınık arama yöntemi, 1970’lerin başında prensipleri belirlenen evrimsel bir arama metodudur. 1990’lı yılların öncesinde bu yöntem üzerinde fazla durulmamıştır. Özellikle son on yılda dağınık arama yöntemine ilgi artmış ve bu yönde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, dağınık arama yöntemi izah edilmiş ve endüstriyel problemlerde uygulama adımları belirlenmiştir. Bu araştırmada, dağınık arama metodunun, endüstriyel problemler üzerinde son yıllardaki uygulamalarının, literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca araştırmada, dağınık arama yönteminin endüstriyel problemlerde uygulanması ile elde edilen katkılar detaylı olarak izah edilmiştir.
English Keywords Scatter search method , scheduling problems , vehicle routing , assignment problems.
Article Summary in English The evolutionary approach called scatter search is originated from strategies for creating composite decision rules and surrogate constraints. Recent studies demonstrate the practical advantages of these approaches. Scatter search method have recently been investigated optimization technique and alternative of the other Meta heuristic methods. The scatter search is an evolutionary search method whose principles were introduced in the early 1970. Before the 1990 there weren’t enough studies in the literature. Due to recent successful application of scatter search, there have been intensive researches in the literature. In this paper we demonstrate the procedure of scatter search and steps of method for application industrial problems. The goal of this paper is a literature survey of recent applications of scatter search methods on industrial problems.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.