GÜBRE ATIKLARININ ARITILMASINDA SABİT KUBBELİ ÇİN TİPİ BİYOGAZ REAKTÖRÜ TASARIMI: BİR ÖRNEK UYGULAMA


Makale AdıGÜBRE ATIKLARININ ARITILMASINDA SABİT KUBBELİ ÇİN TİPİ BİYOGAZ REAKTÖRÜ TASARIMI: BİR ÖRNEK UYGULAMA
YazarlarEmel ENTÜRK, Kaan YETİLMEZSOY, Mustafa ÖZTÜRK
Anahtar kelimelerBiyogaz tesisi , sabit kubbeli reaktör , gübre , hayvansal atıklar. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada, Çorum İli’nde örnek bir pilot tesis olarak seçilen bir tavuk üretim çiftliği için gübre atıklarının arıtılmasında küçük ölçekli bir biyogaz sisteminin uygunluğu araştırılmıştır. Gübre atıklarının bertarafı için sabit kubbeli Çin tipi biyogaz reaktörü uygun bir çürütme prosesi olarak önerilmiş ve tasarım kriterleri ve literatür verileri esas alınarak yapılan hesaplamalar sunulmuştur.
English Keywords Biogas plant , fixed-dome reactor , manure , animal wastes.
Article Summary in English In this study, feasibility of a small-scale biogas plant in treatment of manure wastes was investigated for a poultry farm selected as a model pilot plant in Corum City. A fixed-dome Chinese type biogas reactor was proposed as an appropriate digestion process in treatment of manure wastes and calculations based on design criteria and literature data were presented.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.