DİOKSİN SAĞLIK RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Makale AdıDİOKSİN SAĞLIK RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
YazarlarFatih TAŞPINAR, Ayça N. TEKELİ, Ertan DURMUŞOĞLU, Aykan KARADEMİR
Anahtar kelimelerAtık yakma , dioksin , risk değerlendirme. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiÜlkemizin ilk tehlikeli ve klinik atık yakma tesisi olan İZAYDAŞ, bulunduğu konum ve işlevi itibariyle yöre insanının tepkisine maruz kalmakta ve hatta bu tepkiler sıklıkla medyaya yansıtılmaktadır. Tesis en son teknoloji ile geliştirilmiş gaz arıtma sistemleri ile donatıldığı halde, yöre insanı, her türlü kimyasal maddenin bilinen metotlarla giderilemeyeceğini ve bu tesisin bölge insanları üzerinde yüksek tehlike ve risk unsuru oluşturduğunu düşünmektedir. Bu makalede, İZAYDAŞ yakma tesisinin bulunduğu bölgede “dioksin/furan” (PCDD/F) gibi birçok türevi olan klorlu, tehlikeli ve kanserojen olan kimyasal maddelerin risk değerlendirmesi konusunda örnek bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın yapıldığı pilot bölge kentli popülasyon olarak seçilmiş ve nüfus yaklaşık 10000 kişi olarak belirlenmiştir. Bu popülasyon için pg-TEQ/kg/gün biriminde günlük toplam alımlar (TDI) bebekler için 42.9142, çocuklar için 6.4333 ve yetişkinler için 3.6764 olarak hesaplanmıştır. Bölgede gerçekleştirilen bu çalışma, özellikle İZAYDAŞ tesisi ile alakalı görüşlere bilimsel bir yaklaşım getirecek ve gelecekte yapılacak detaylı risk değerlendirmesi çalışmalarına örnek teşkil edecektir.
English Keywords Waste incineration , dioxin , risk assessment.
Article Summary in English Being the first hazardous and clinical waste incinerator in Turkey, there is a continuous speculation about the IZAYDAS and its mission on the local media as well as among the local people. Although the plant is equipped with a state of the art gas treatment technology, there is a common belief that chemicals out of incineration can not be treated enough, and the incinerators are potential risk technologies. This study is on the health risk assessment of dioxin/furans (PCDD/Fs) and their congeners in the area where IZAYDAS is located. The population of the study area was chosen as a urban population having 10,000 people. For this population, Tolerable Daily Intake (TDI) values were determined as 42.9142, 6.4333 and 3.6764 pg-TEQ/kg/d, for babies, children and adults, respectively. Being the first risk assessment study in the area, it will be not only a scientific evaluation of IZAYDAS`s dioxin/furan pollution but also an example for similar studies in the future.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.