GEOMETRİK NONLİNEERİTE DURUMUNDA YEREL EĞRİLİKLİ LİF İÇEREN ELASTİK ORTAMDAKİ NORMAL GERİLMELER HAKKINDA


Makale AdıGEOMETRİK NONLİNEERİTE DURUMUNDA YEREL EĞRİLİKLİ LİF İÇEREN ELASTİK ORTAMDAKİ NORMAL GERİLMELER HAKKINDA
YazarlarReşat KÖŞKER, Kadriye ŞİMŞEK
Anahtar kelimelerTek yönlü lifli kompozitler , yerel eğrilik , geometrik nonlineerite , normal gerilmeler. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiYerel eğrilikli lifler içeren tek yönlü lifli kompozitlerde gerilme yayılımının belirlenmesi için, parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde elastisite teorisinin üç-boyutlu geometrik nonlineer kesin denklemleri kullanılarak geliştirilen yöntem ilgili normal gerilmelerin araştırılmasında, lifler arasındaki etkileşimin ihmal edildiği durum için, kullanılmıştır. Tüm araştırmalar yerel eğrilikli tek lif içeren sonsuz elastik cisim için yapılmıştır. Lif boyunca yapılan tek yönlü yükleme altında arayüzeydeki normal gerilmeler çalışılmış ve bu gerilmelere geometrik nonlineeritenin etkisini gösteren sayısal sonuçlar verilmiştir.
English Keywords Unidirectional fibrous composite , local curving , geometrical nonlinearity , normal stresses.
Article Summary in English In the framework of the piecewise homogeneous body model with the use of the three-dimensional geometrically nonlinear exact equations of the theory of elasticity, the method developed for the determination of the stress distribution in the unidirectional fibrous composites with locally curved fibres is used to investigate related normal stresses for the case where the interaction between the fibres is not taken into account. All investigations are made for an infinite elastic body containing a single locally curved fibre. Under uniaxial loading along the fibre the normal stresses acting on the interface are studied and the numerical results illustrated the effect of the geometrical nonlinearity on the distribution of the stresses are presented.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.