Sigma Dergisi Sigma Dergisi - Yıl: 2005 - 4. sayı

DÜZLEM KAFES YAPILARIN FUZZY OPTİMUM DİZAYNI

Yazar: Ömer CİVALEK

Tarih: Aralık-2005Cilt no: 23Sayı: 4Sayfa: 151

Makale: ÖzetFull Text

DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİK YÖNTEMLE NİTRİT MİKTAR TAYİNİ

Yazar: Gülnur KESER KARAOĞLAN

Tarih: Aralık-2005Cilt no: 23Sayı: 4Sayfa: 130

Makale: ÖzetFull Text

BİYOGAZ

Yazar: Jale GÜLEN, Hanife ARSLAN

Tarih: Aralık-2005Cilt no: 23Sayı: 4Sayfa: 121

Makale: ÖzetFull Text

1,10-FENANTROLİNDEN ELDE EDİLEN İMİDAZOL VE SCHIFF BAZI LİGANDLARININ FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yazar: İbrahim ERDEN, İbrahim E. ÖZYİĞİT

Tarih: Aralık-2005Cilt no: 23Sayı: 4Sayfa: 99

Makale: ÖzetFull Text

KİRCHHOFF DENKLEMİ İÇİN ENERJİ AZALIMI

Yazar: Müge MEYVACI

Tarih: Aralık-2005Cilt no: 23Sayı: 4Sayfa: 78

Makale: ÖzetFull Text

ÇOK KATLI YAPILARIN SÜREKLİ SİSTEM HESAP MODELİNE GÖRE DİNAMİK ANALİZİ İÇİN PRATİK BİR YÖNTEM

Yazar: Kanat Burak BOZDOĞAN, Duygu ÖZTÜRK, Ayhan NUHOĞLU

Tarih: Aralık-2005Cilt no: 23Sayı: 4Sayfa: 65

Makale: ÖzetFull Text

AYRILABİLİR OLMAYAN SINIR KOŞULLARI İLE VERİLMİŞ İKİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMİN İZ FORMÜLÜ ÜZERİNE

Yazar: Azad BAYRAMOV, Serpil ÖZTÜRK USLU, Seda KIZILBUDAK ÇALIŞKAN

Tarih: Aralık-2005Cilt no: 23Sayı: 4Sayfa: 57

Makale: ÖzetFull Text

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.