SONSUZ ARALIKTA VERİLMİŞ İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERANSİYEL OPERATÖRÜN NEGATİF ÖZDEĞERLERİNİN TOPLAMI İÇİN ASİMTOTİK FORMÜL


Makale AdıSONSUZ ARALIKTA VERİLMİŞ İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERANSİYEL OPERATÖRÜN NEGATİF ÖZDEĞERLERİNİN TOPLAMI İÇİN ASİMTOTİK FORMÜL
YazarlarÖzlem BAKŞİ, Sedi İSMAYİLOV
Anahtar kelimelerKendine eş operatör , Negatif özdeğer , Spectrum , Asimtotik. , gold miner game online free.
Makale Özeti uzayında diferansiyel ifadesi ve sınır koşulu ile oluşturulan operatörünün negatif özdeğerlerinin toplamı için asimptotik formül bulunmuştur.
English Keywords Self-adjoint operator , Negative eigen value , Spectrum , Asymptotic.
Article Summary in English Asymptotic formul is founded for the sum of negative eigenvalues of the operator in space, where L formed by differantial expression and bounded condition,
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.