Sigma Dergisi Sigma Dergisi - Yıl: 2007 - 2. sayı

Cu (II), Ni (II), Cd (II) ve Cr (VI) İYONLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN BİYOSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GİDERİLMESİ

Yazar: Seda ASLAN, Zehra BOZKURT, Ayça N. TEKELİ

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 209

Makale: ÖzetFull Text

TEK YÖNLÜ KATILAŞTIRLMIŞ OKSİT MALZEMELERİN MEKANİKSEL DAVRANIŞALARI

Yazar: Serkan ABALI

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 200

Makale: ÖzetFull Text

ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİNİN SINIRLANDIRILMASINA ETKİSİ

Yazar: Fuat DEMİR, Hamide TEKELİ, K. Armağan KORKMAZ

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 190

Makale: ÖzetFull Text

SİYAH KARBONUN ASFALT KARIŞIMLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazar: Perviz AHMEDZADE, Taner ALATAŞ, Tacettin GEÇKİL

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 179

Makale: ÖzetFull Text

KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA POLİMERLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazar: Muhammed Bora AKIN, Ayhan BOZKURT, Mualla ÖNER

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 170

Makale: ÖzetFull Text

KABARMA ÖZELLİKLİ GAZBETON PANELİNDE DONATI ADERANSI VE BASINÇ DAYANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Yazar: Mustafa ÖNAL, Ömer CAN, Hanifi TOKGÖZ, Ali KOÇAK

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 161

Makale: ÖzetFull Text

4-N, N- DİMETİL AMİNO FENİL PROPAN VE TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI

Yazar: Seyfettin ERTURAN, Zehra ALTIN, Mustafa YALÇIN

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 140

Makale: ÖzetFull Text

NORMAL DAYANIMLI BETONDA KIRILMA TOKLUKLARININ BULUNMASI

Yazar: Varol KOÇ, Sıddık ŞENER

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 129

Makale: ÖzetFull Text

ÖZEL AYIRMA İŞLEMLERİNDE İKİNCİ BİR SEÇENEK: SÜPERKRİTİK AKIŞKAN SÜREÇLERİ

Yazar: Salih DİNÇER, Nil BARAN ACARALI, İpar Nimet UZUN, Sennur DENİZ

Tarih: Haziran-2007Cilt no: 25Sayı: 2Sayfa: 106

Makale: ÖzetFull Text

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.