KABARMA ÖZELLİKLİ GAZBETON PANELİNDE DONATI ADERANSI VE BASINÇ DAYANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA


Makale AdıKABARMA ÖZELLİKLİ GAZBETON PANELİNDE DONATI ADERANSI VE BASINÇ DAYANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
YazarlarMustafa ÖNAL, Ömer CAN, Hanifi TOKGÖZ, Ali KOÇAK
Anahtar kelimelerGazbeton , donatı aderansı. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu araştırmada; gazbetonun dökümü sürecinde meydana gelen kabarmanın, donatı aderansı ve basınç dayanımı üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Bu çalışmada; TS 453’e uygun üretilmiş Ø6’lık düz donatılı gazbeton döşeme paneli kullanılmıştır. Gazbetonun kabarma yönüne göre alt, orta ve üst kısımlarından alınan numuneler, aderans ve basınç dayanımı deneylerine tabii tutulmuştur. Aderans deneyi sonucunda; gazbetonun alt, orta ve üst kısımlarından alınan numunelerin ortalama kayma gerilmeleri sırasıyla; 0.699 N/mm2, 0.337 N/mm2, 0.101 N/mm2 olarak tespit edilmiştir. Gazbetonun alt, orta ve üst kısımlarına ait ortalama basınç dayanımları sırasıyla; 4.0 N/mm2, 3.8 N/mm2, 3.4 N/mm2 olarak tespit edilmiştir. Çekme deneyi sonucunda ortalama; akma dayanımı, çekme dayanımı ve uzama yüzdeleri sırasıyla; 391.32 N/mm2, 667.18 N/mm2, %10.0 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, gazbetonun alt kısmına göre, orta ve üst kısımları daha düşük aderans ve basınç dayanımı göstermiştir.
English Keywords Aerated concrete , reinforcement adherence.
Article Summary in English In this research; the effect of spalling which was occurred during aerates concrete pouring, on reinforcement bond and compressive strength was investigated experimentally. In this study, Ø6 straight reinforcement aerates concrete floor panel which was produced appropriate to T.S 453 was used. Samples taken from under, middle and above sides according to the spalling direction of aerates concrete were undergoing bond and compressive strength tests. As a result of bond test: samples taken from bottom, middle and top sides of aerates concrete mean shearing stresses was determined: 0.699 N/mm2, 0.337 N/mm2, 0.101 N/mm2 respectively. Mean compressive strengths of bottom, middle and top sides of aerates concrete was determined: 4.0 N/mm2, 3.8 N/mm2, 3.4 N/mm2 respectively. As a result of tensile test, mean yielding strength, tensile strength and strain percentages was determined 391.32 N/mm2, 667.18 N/mm2, and % 10.0 respectively. In view of the circumstances, middle and top sides were demonstrated low bond and compressive strength according to bottom side of aerates concrete.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.