Sigma Dergisi Sigma Dergisi - Yıl: 2012 - 4. sayı

E ŞEKİLLİ KOMPAKT MİKROŞERİT ANTENİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Yazar: Abdurrahim TOKTAŞ, Ali AKDAĞLI

Tarih: Aralık-2012Cilt no: 30Sayı: 4Sayfa: 458-466

Makale: ÖzetFull Text

DENETLEYİCİ UYGULAMALARINDA FPGA YONGASININ SİLİKON YAPILI GELENEKSEL MİKRO DENETLEYİCİ YONGALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yazar: Kamuran SAMANCI, Aslıhan TÜFEKCİ

Tarih: Aralık-2012Cilt no: 30Sayı: 4Sayfa: 447-457

Makale: ÖzetFull Text

KESİRLİ OLUKLU SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MAKİNANIN MANYETİK ANALİZİ

Yazar: Yasemin ÖNER, İbrahim ŞENOL, Nur BEKİROĞLU, Engin AYÇİÇEK

Tarih: Aralık-2012Cilt no: 30Sayı: 4Sayfa: 436-446

Makale: ÖzetFull Text

BESLEME KABLOSUNUN ULTRA GENİŞ BANDLI DÜZLEMSEL TEKEL ANTEN IŞIMA PATERNİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yazar: Eren AKKAYA, Filiz GÜNEŞ

Tarih: Aralık-2012Cilt no: 30Sayı: 4Sayfa: 427-435

Makale: ÖzetFull Text

EYLEYİCİ DOYUMLU KARMA H2/H KONTROLÖR İLE KRENLERİN SİSMİK KONTROLÜ

Yazar: C. Oktay AZELOĞLU, Ahmet SAĞIRLI

Tarih: Aralık-2012Cilt no: 30Sayı: 4Sayfa: 415-426

Makale: ÖzetFull Text

EKSENEL AKILI SÜREKLİ MIKNATISLI MOTORLARDA AÇIK OLUK YAPISI KULLANARAK MİNİMUM VURUNTU MOMENTİ İÇİN ROTOR YAPISININ OPTİMİZASYONU

Yazar: Engin AYÇİÇEK, Nur BEKİROĞLU, İbrahim ŞENOL

Tarih: Aralık-2012Cilt no: 30Sayı: 4Sayfa: 392-401

Makale: ÖzetFull Text

SINIF İÇİ UYGULAMALARDA AKILLI TAHTA KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yazar: Candan YILDIZ, Aslıhan TÜFEKCİ

Tarih: Aralık-2012Cilt no: 30Sayı: 4Sayfa: 381-391

Makale: ÖzetFull Text

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.