STİREN-BUTADİEN-STİREN İÇEREN ASFALT BETONUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN


Makale AdıSTİREN-BUTADİEN-STİREN İÇEREN ASFALT BETONUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
YazarlarBaha Vural Kök, Necati Kuloğlu
Anahtar kelimelerAsfalt betonu , SBS , mekanik özellikler
Makale ÖzetiBu çalışma styrene butadiene styrene (SBS) içeren sürekli gradasyona sahip asfalt betonu karışımlarını ele almaktadır. Çalışmanın amacı, normal ve SBS katkılı asfalt karışımların mekanik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Geleneksel ve farklı SBS içeriklerindeki modifiye bitümün reolojik özellikleri ayrıca incelenmiştir. Bağlayıcı olarak AC-10 kullanılmıştır. Deneylerde, agrega ve bağlayıcı etkileşimini değerlendirmek amacıyla kalker ve bazalttan oluşan iki farklı agrega kullanılmıştır. Bitümlü karışımlar üzerinde Marshall stabilite, indirek çekme mukavemeti, rijitlik modülü ve statik sünme rijitliği deneyleri yapılmıştır. Kalker ile hazırlanan numuneler bazalt ile hazırlanan numunelere göre daha yüksek mekanik özellikler göstermiştir. Rijitlik modülü ile SBS içeriği arasında lineer, sünme rijitliği ile SBS içeriği arasında ise polinomal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yüksek SBS içeriği yüksek mekanik özellikler sergilemektedir fakat SBS ilavesiyle mekanik özelliklerde meydana gelen iyileşme artışı %5 SBS içeriğinden sonra düşmeye başlamaktadır. Dolayısıyla etkili ve ekonomik SBS oranının asfalt ağırlığınca % 5 olduğu düşünülmektedir.
English Keywords Asphalt concrete , SBS , mechanical properties
Article Summary in English This paper discusses the laboratory design of continuously graded asphaltic concrete mixtures containing styrene butadiene styrene (SBS). Easy game of gold miner mania games article. The purpose of this study is to evaluate mechanical properties of control and SBS modified asphalt mixtures. Furthermore rheological properties of conventional and modified asphalt in different SBS content were studied. AC-10 was used as binder in the study. Two different aggregate, limestone and basalt, were used in the experiments to evaluate the effect of aggregate–binder interaction. Marshall stability, indirect tensile strength, indirect tensile stiffness modulus and static creep stiffness tests were performed on mixtures. The specimens prepared with limestone showed greater mechanical properties than that of the specimens prepared with basalt. It was determined that for the resilient modulus a linear relation and for the creep stiffness a polynomial relation is exists with SBS content. The higher SBS content provides the higher properties however the increasing rate of improvement properties by adding SBS is decreased after 5 percent. So the effective and economical value of SBS content is considered as 5 percent by weight of binder.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.