AĞIRLIĞI DİKKATE ALINAN BİR KİRİŞİN SUDA BURKULMASININ ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ: ÜST UCU ANKASTRE VE ALT UCU MAFSALLI, KAYICI BASİT MESNETLİ OLMA DURUMU


Makale AdıAĞIRLIĞI DİKKATE ALINAN BİR KİRİŞİN SUDA BURKULMASININ ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ: ÜST UCU ANKASTRE VE ALT UCU MAFSALLI, KAYICI BASİT MESNETLİ OLMA DURUMU
YazarlarYeliz Pekbey
Anahtar kelimelerKolonlar , sudaki burkulma , Bessel-Hankel fonksiyonları , boyutsuz kritik burkulma
Makale ÖzetiEULER, 1744 yılında sabit enine kesitli çubukların kritik burkulma kuvvetlerini, çubuk ağırlığını ihmal ederek hesaplamıştır. Daha ekonomik çubuklar için, çubuk ağırlığının da dikkate alınması ve çözüm yapılması gerekir. Literatürde, değişik 10 mesnetleme durumları için çubuk ağırlığı da dikkate alınarak hava ortamında kritik burkulma kuvvetleri ve asimptotik burkulma kuvvetleri hesaplanmış ve bu kuvvetlerden hareketle 4 mesnetleme durumu için sudaki kritik kuvvetlerin bulunabileceği, diğer 6 mesnetleme durumuna ait sudaki kritik burkulma kuvvetlerinin ise havadakinden hesaplanamayacağı belirtilmiştir. Bu çalışmada, bugüne kadar kritik burkulma kuvvetleri hesaplanmamış, üst ucu ankastre ve alt ucu mafsallı, kayıcı basit mesnetli olan sudaki çubuk için çözüm verilmiştir.
English Keywords Columns , buckling in water , Bessel-Hankel function , dimensionless critical buckling load , dimensionless critical length
Article Summary in English In 1744, the critical buckling load with the assumption of uniform cross-section without weight of column were computed by Euler. Whenever an economical solution is required, the weight of column must be considered for solution of buckling analyses. In literature, the critical buckling load and asymptotic behaviour of heavy column in condition of atmosphere have inverstigated for ten different support types. When this literature is examined, it is stated that the differential equations of for four different suppport types in condition of water is similar to condition of atmosphere. However, the differential equations of other four different suppport types in condition of water is different from to condition of atmosphere. And it is stated that the critical buckling load these different suppport types in condition of water is not calculated from condition of atmosphere. Easy game of gold miner mania games article. The goals of this paper are to develop self weight buckling of column at its top fixed and lower end movably hinged column in condition of water. This paper, presents a analytical method for calculating the critical buckling load of the heavy column.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.