SINIR KOŞULUNDA SPEKTRAL PARAMETRE BULUNAN MATRİS KATSAYILI SINIR DEĞER PROBLEMİ ÜZERİNE


Makale AdıSINIR KOŞULUNDA SPEKTRAL PARAMETRE BULUNAN MATRİS KATSAYILI SINIR DEĞER PROBLEMİ ÜZERİNE
YazarlarFatma Aydın Akgün, Mehmet Bayramoğlu
Anahtar kelimelerKendine-eş operatör , spektral parametre , özdeğer , özfonksiyon , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada aşağıdaki sınır değer problemi ele alınmıştır. − y`` + Q(x) y = λR(x) y , a < x < b ( ) `( ) ( ) ( ) 0 1 2 ` y b y b y b y x β − β = λα = Burada Q(x),R(x) n × n boyutlu kendine eş matrisler, R(x) pozitif matris 1 2 α ,β ,β bazı koşulları sağlayan sabit sayılar,λ spektral parametredir. Ele alınan sınır değer probleminin spektrumu incelenmiş, özfonksiyonlara göre açılım formülleri elde edilmiştir.
English Keywords Self-adjoint operator , spectral parameter , eigenvalue , eigenfunction
Article Summary in English In this paper following boundary value problem is considered. − y`` + Q(x) y = λR(x) y , a < x < b ( ) `( ) ( ) ( ) 0 1 2 ` y b y b y b y x β − β = λα = Here Q(x),R(x) is n × n self-adjoint matrix functions, R(x) is positive matrix , 1 2 α ,β ,β are constants satisfy some conditions and λ is a spectral parameter.The spectrum of considered boundary value problem is investigated and the expansion formulas according to eigenvalues are obtained.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.