ELEKTROFOREZDE YENİ YAKLAŞIMLAR


Makale AdıELEKTROFOREZDE YENİ YAKLAŞIMLAR
YazarlarLeman Yalçıntepe Güneştutar, Macide Cantürk Rodop
Anahtar kelimelerMobilite , elektrik alanı , elektroforez , proteomiks , kanser , gold miner game online free.
Makale ÖzetiElektroforez farklı yük, büyüklük veya biçimde olan özellikle protein ve nükleik asit gibi makromoleküllerin ayrılması ya da saflaştırılması amacı ile kullanılan bir tekniktir. Biyokimya ve moleküler biyolojide başlıca kullanılan yöntemlerdendir.
English Keywords Mobility , electric field , electrophoresis , proteomics , cancer
Article Summary in English Electrophoresis is a technique used to separate and sometimes purify macromolecules – especially proteins and nucleic acids - that differ in charge, size or shape. It is one of the most widely-used techniques in biochemistry and molecular biology.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.