DÜZENSİZ DALGA ETKİSİNDE DENİZALTI BORU HATLARI ALTINDAKİ YEREL OYULMA


Makale AdıDÜZENSİZ DALGA ETKİSİNDE DENİZALTI BORU HATLARI ALTINDAKİ YEREL OYULMA
YazarlarBurak KIZILÖZ, Esin ÖZKAN ÇEVİK
Anahtar kelimelerBoru hattı , yerel oyulma , düzensiz dalga. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiDenizaltı boru hatları son derece yaygın olarak kullanılmakta olan deniz yapılarından olup bunların altında meydana gelebilecek oyulma stabilitelerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle sığlaşma bölgesinde düzlem taban ve 1/10 kıyı eğimi üzerinde normal yaklaşan düzensiz dalga etkisindeki sabit ve rijit denizaltı boru hattı altındaki yerel oyulma derinliği deneysel olarak araştırılmıştır. Düzensiz dalga etkisindeki boru hatları altında meydana gelebilecek oyulma derinliğini belirlemek için deneylerden elde edilen veriler kullanılarak çoklu regresyon analizi ile ifadeler geliştirilmiştir. Düzensiz dalga etkilerine maruz boru hatları altındaki oyulma derinliği için farklı karakteristik dalga parametreleri ile elde edilen bu ifadelerin pratik mühendislik uygulamalarında kullanılabilmesi mümkündür.
English Keywords Pipeline , scour depth , irregular wave.
Article Summary in English Submarine pipelines are widely used coastal structures, and scour around them can influence their stability. In this study, scour around rigid submarine pipelines in shoaling region under normal-incidence irregular wave attack on horizontal and (1/10) sloping beaches is studied. This paper presents experimental results concerning scour under irregular wave attack. Multiple regression analysis is used to develop models to predict the scour depth under pipelines under the influence of irregular wave attack. Any one of the models with different representative wave parameters could be used for the calculation of the scour depth below submarine pipelines exposed to irregular wave attack in practical engineering situations.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.