MOBBİNG DAVRANIŞLARININ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Makale AdıMOBBİNG DAVRANIŞLARININ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
YazarlarPelin ALCAN, Yavuz ÖZDEMİR, Hüseyin BAŞLIGİL, Emine SEVİNÇTEKİN
Anahtar kelimelerMobbing , insan psikolojisi , nominal grup tekniği , ANP. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada öncelikle Mobbing kavramının ne olduğu ve tarihi gelişimi araştırıldı. Daha sonra bu kavramın işletmelerde hangi boyutta, nasıl oluştuğu ve kişileri nasıl etkilediği aktarıldı. Çalışmada Mobbing davranışlarının bayanlar üzerindeki etkisi incelendi. Araştırma safhasında öncelikle Mobbing’de davranış sınıfları incelendi. Hangi davranış sınıfının bayanlar üzerinde daha etkili olduğu anket ile tespit edilmeye çalışıldı. Anket sonuçları Nominal Grup Tekniğine göre değerlendirildi. Böylece bayanlar üzerinde en etkili Mobbing davranış sınıfı bulundu. Daha sonra Mobbing sınıflarına ait davranışlar farklı bir ankette ayrı ayrı belirtilerek hangi Mobbing davranışının bayanları daha çok etkilediği bulunmaya çalışıldı. Yeni anketin sonuçları Nominal Grup Tekniğine ve ANP’ye göre değerlendirildi. Her iki yöntemin de en etkili Mobbing davranışı olarak aynı sonucu verdiği gözlemlendi. Sonuç olarak bu çalışmayla bayanları en çok etkileyen Mobbing davranış sınıfı ve Mobbing davranışı bulundu.
English Keywords Mobbing , human psychology , nominal group technique , ANP.
Article Summary in English In this study first of all, mean of Mobbing and historical improvement of it was searched . Then it is explained why it occurs at company and how it affects the people working in a company. Specific behavior styles in Mobbing are examined. At this study effect of Mobbing behaviors on women is examined. The most effective class of Mobbing behaviors is searched by a survey. Results of survey are assessed according to Nominal Group Technique and the most effective class found. Then, another survey which includes Mobbing behaviors of classes separately is done and tried to find the most effective Mobbing behaviors. The result of new survey is assessed both with Nominal Group Technique and ANP. It’s seen that both techniques have given the same results. Consequently the most effective Mobbing Behavior Class and behavior are found by this study.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.