SIKIŞTIRMALI DÖKÜM YÖNTEMİ KULLANILARAK ETİAL-160 Al-Si ALAŞIMINDAN BOMBA GÖVDESİ PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİNDE KALIP BASINCININ VE BASINÇ UYGULAMA SÜRESİNİN İNCELENMESİ


Makale AdıSIKIŞTIRMALI DÖKÜM YÖNTEMİ KULLANILARAK ETİAL-160 Al-Si ALAŞIMINDAN BOMBA GÖVDESİ PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİNDE KALIP BASINCININ VE BASINÇ UYGULAMA SÜRESİNİN İNCELENMESİ
YazarlarMurat ÜNDEY, Habib SARIDİKMEN, Nilgün KUŞKONMAZ
Anahtar kelimelerSıkıştırmalı Döküm , Etial-160.
Makale ÖzetiTicari önemi olan metal şekillendirme işlemleri ya tamamen sıvı metallerin ya da tamamen katı metallerin kullanıldığı işlemlerdir. Metal döküm yöntemlerinin kullanımı ürünlerin kalitelerinin geliştirilmesi imkanı sunmaktadır. Yöntemin tam olarak uygulanabilmesi için sıkıştırmalı döküm ve yarı-katı metal dökümü işlemlerinin değişkenlerinin tam olarak belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada Al-Si alşımında sıkıştırmalı döküm yöntemi ile prototip bomba gövdesi üretimi incelenmiştir. Bu deneysel çalışma ile sıkıştırmalı döküm yöntemin tam olarak uygulanabilmesi için sıkıştırmalı döküm değişkenlerinin tam olarak belirlenmiştir.
English Keywords Squeeze Cast , Etial-160.
Article Summary in English Metal forming processes of commercial importance employ either fully solid metals or liquid metals. The use of metal casting processes offers opportunities to improve the products qualities. In this study, producing of prototyped bomb body from Al-Si alloy by squeeze casting method has been investaged. For applying the squeeze casting process exactly, the variations of squeeze casting processes have been determined by this experimental study.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.