DOLU KALIP VE REPLİCAST CS YÖNTEMLERİ İLE DÖKÜMÜN ETİAL-160 Al-Si ALAŞIMI İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI


Makale AdıDOLU KALIP VE REPLİCAST CS YÖNTEMLERİ İLE DÖKÜMÜN ETİAL-160 Al-Si ALAŞIMI İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI
YazarlarÖzgür KURTOĞLU, Habib SARIDİKMEN, Nilgün KUŞKONMAZ
Anahtar kelimelerDolu Kalıp , Replicast CS , Etial -160. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiDolu kalıp ve Replicast CS döküm yöntemleri alüminyum, dökme demir, bronz ve çelik dökümlerin yapımında yayGIgın olarak kullanılmaktadır. Dolu kalıba döküm yönteminin en çok tercih edilen kullanımında refrakter kaplı köpük model bağlayıcı içermeyen kuma yerleştirilerek, sıkıştırılmakta bundan sonra ise döküm esnasında köpük sıvı metal ile yer değiştirmektedir. Dolu kalıba döküm yöntemindeki, karbon alma ve katmer hataları başarılı ticari uygulmalar için engel yaratabilmektedir. Alternatif yöntemeler köpük modellin dökümden önce ortadan kaldırılmasıdır. Replicast CS yönteminde, köpük modeller seramiğin çok sayıda tabakası ile kaplanırlar daha sonra köpük modellin döküm boşluğundan atılması için seramik kabuk yakılır . Seramik kabuklar bağlayıcısız kumla sıkıştırılarak desteklenir ve döküm yapılabilir. Bu çalışmada ETIAL-160 Al-Si alaşımının döküm deneyleri dolu kalıba ve Replicast CS yöntemleri kullanılarak yapılmıştır.
English Keywords Full Mold , Replicast CS , Etial-160.
Article Summary in English Full Mold and Replicast CS casting methods have been used widely in producing aluminum, cast iron, bronze and steel castings. The most popular use of the Full Mold method places the refractory coated foam pattern in compacted unbonded sand and the the foam replaced by the liquid metal during pouring. In the full mold casting method, the carbon pickup, lap and fold defects can create an obstacle for the successful commercial applications. Therefore, other methods to allow foam patterns in casting production required. The alternative methods are the elimination of the foam pattern before pouring. In the Replicast CS method, foam patterns are covered with several layers of ceramic coating and then ceramic shell can be fired in order to eliminate the foam pattern from casting cavity. The ceramic shells are backed by compacted unbonded sand and pouring can be done. In this study, casting experiments of ETIAL 160 Al- Si alloy have been made by using Full mold and Replicast CS methods.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.