KESİRSEL SÜPERSİMETRİK-


Makale Adı KESİRSEL SÜPERSİMETRİK-
Yazarlar Yasemen UCAN
Anahtar kelimeler Kesirsel süpercebirler , Lie cebiri , Kesirsel süper-
Makale Özeti Permütasyon grubunun invaryant formları üzerinde kurulan Lie cebrinin kübik kökü Hopf cebri formalizminde ifade edildi. n=3 ’te ’nin N=4 kesirsel süper genellemesini gözönüne aldık.
English Keywords Fractional superalgebras , Lie algebra , Fractional super-
Article Summary in English The 3rd root of Lie algebra based on the permütation group invariant forms is formulated in the Hopf algebra formalism. We consider N=4 fractional super generalizations of at n=3
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi