DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ


Makale AdıDÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ
YazarlarM. Cüneyt FETVACI, C. Erdem İMRAK
Anahtar kelimelerDüz dişli çark , gerilme analizi , sonlu eleman metodu.
Makale ÖzetiSonlu elemanlar metodu mühendislik problemlerinin analizinde kullanılan güçlü bir sayısal tekniktir. Özellikle gerilme yığılmasının söz konusu olduğu problemlerde, sonlu elemanlar metodu uygun modelleme ile tatminkar neticeler vermektedir. Bu çalışmada düz dişli çarkların sonlu elemanlar metodu ile gerilmelerinin analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. Modelin tesisinde yapılan kabuller ve izlenen adımlar izah edilmiştir. Tesis edilen dişli çark sonlu elemanlar modeli analiz edilmiş ve elde edilen neticeler diğer araştırmacıların neticeleri ile karşılaştırılarak verilmiştir.
English Keywords Spur gear , stres analysis , finite element method.
Article Summary in English The finite element method is a powerful technique used in the analysis of the engineering problems. The method gives adequete solutions to the stress concentration problems where exact analytical solutions not available. In this study, the principles of modelling spur gears for finite element stress analysis are examined. Easy game of gold miner mania games article. The model developed is analyzed and the results are given comparing with other researchers.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.