GAZ TÜRBİNLERİNİN KISMİ YÜKLERDEKİ BİRİM ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETİNİN ANALİZİ


Makale AdıGAZ TÜRBİNLERİNİN KISMİ YÜKLERDEKİ BİRİM ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETİNİN ANALİZİ
YazarlarHasan Hüseyin ERDEM, Süleyman Hakan SEVİLGEN, Ali Volkan AKKAYA, Burhanettin ÇETİN
Anahtar kelimelerBir değere getirilmiş maliyet metodu , Elektrik üretim maliyeti , Gaz türbini.
Makale ÖzetiDağıtılmış güç üretiminde en çok tercih edilen sistemlerden biri gaz türbinli sistemlerdir. Gaz türbinleri içinde en çok kullanılanı basit tek şaftlı gaz türbinleridir. Bunun nedeni ise basit ve yatırım masraflarının düşük olmasıdır. Bu çalışmada, farklı dizayn parametrelerine sahip 5 MW güç üreten basit gaz türbinlerinin kısmi yüklerdeki birim elektrik üretim maliyetleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda bir değere getirilmiş maliyet metodu kullanılmıştır. Ayrıca, parametrelerin birim elektrik üretim maliyetlerine etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, belirlenmiş bir güç için, kısmi ve tam yükteki birim elektrik üretim maliyetlerinin, santral seçiminde karar parametresi olarak değerlendirme gerekliliği gösterilmiştir.
English Keywords Levelized cost method , Electricity production cost , Gas turbine.
Article Summary in English Gas turbine systems are one of the most preferred systems in the distributed power production. The most used gas turbines are simple one shaft gas turbines because these type gas turbines are simple and have low investment costs. In this study, unit electricity production costs on the part load of the simple gas turbines producing 5 MW power, which have different design parameters, have been computed. Levelized cost method has been used in the cost calculation. Furthermore, the parameters effects on unit electricity production costs have been investigated. As a conclusion, it has been demonstrated that unit electricity production costs on the part and full load for a certain power have been a decisive factor in the selecting power production plant.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.