KURUMSAL BİLGİ SİSTEMİ SEÇİMİNDE BULANIK-ANALİTİK AĞ SÜRECİ TABANLI BİR YAKLAŞIM


Makale AdıKURUMSAL BİLGİ SİSTEMİ SEÇİMİNDE BULANIK-ANALİTİK AĞ SÜRECİ TABANLI BİR YAKLAŞIM
YazarlarAlev Taşkın Gümüş, Atay Çetin, Emre Kaplan
Anahtar kelimelerKurumsal kaynak planlaması , bulanık mantık , analitik ağ süreci , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada, işletmeler için büyük önem taşıyan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) yazılım paketi seçimi problemi ele alınmakta ve bu problemin çözümüne yönelik olarak bulanık-analitik ağ süreci tabanlı bir yaklaşım önerilmektedir. Önerilen yaklaşım, otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak KKP yazılım paketinin özelliklerinin belirlenmesi ve en uygun paketin seçilmesine yönelik olarak sayısal bir uygulama örneği üzerinde açıklanmakta ve uygulanabilirliği gösterilmektedir.
English Keywords Enterprise resources planning , fuzzy logic , analytic network process
Article Summary in English In this paper, Enterprise Resources Planning (ERP) software package selection problem is handled, that is very important for companies, and a fuzzy-analytic network process based approach is proposed to solve this selection problem. First, the proposed approach is detailed, and then its applicability is shown via a numerical example by determining the specifications of an ERP package to correspond the requirements of automotive industry and selecting the most appropriate package.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.