FOTOKIRICI KRİSTALERDE ÇİFT MERKEZE DAYALI HOLOGRAFİK KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN KRİSTAL PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİNDE NÜMERİK HESAP YARDIMI


Makale AdıFOTOKIRICI KRİSTALERDE ÇİFT MERKEZE DAYALI HOLOGRAFİK KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN KRİSTAL PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİNDE NÜMERİK HESAP YARDIMI
YazarlarMehmet Kılıç, Rıza Demirbilek
Anahtar kelimelerÇift merkeze dayalı holografik kayıt , LiNbO3 , SBN
Makale ÖzetiLityum Niobat (LiNbO3) kristalinin çift merkeze dayalı holografik kayıt (ÇMHK) yönteminde kırınım verimliliğinin zamana bağlı değişimi, hazırlanan bir program aracılığıyla sayısal olarak hesaplanıp daha önce yapılmış deneysel sonuçlarla karşılaştırma yapılmıştır. Bu yöntemin diğer fotokırıcı kristallere de uygulanabileceği Stronsiyum Barium Niobat (SBN) örneğinde görülmüştür. Bu program kullanılarak, foto kırıcı kristallerin bilinmeyen bazı parametrelerinin, ölçülmüş deneysel sonuçlarla uyumlandırılması ile belirlenebileceği öngörülmektedir.
English Keywords Two center holographic recording , LiNbO3 , SBN
Article Summary in English The dependence of the diffraction efficiency of LiNbO3 for two center holographic recording (TCHR) on time calculated by implemented computer program is compared with those obtained from the previous experimental results. The applicability of this method to other photorefractive crystals was shown in the Strontium Barium Niobat (SBN) sample. It is assumed that with the assistance of this program some unknown parameters of the photorefractive crystals can be determined by means of fitting the experimental results for TCHR.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.