ÇEVRE DOSTU BİTKİSEL YAĞ ESASLI YAĞLAMA YAĞLARI


Makale AdıÇEVRE DOSTU BİTKİSEL YAĞ ESASLI YAĞLAMA YAĞLARI
YazarlarÖzlem SALMAN, Ertuğrul DURAK
Anahtar kelimelerBitkisel yağlar , Çevre dostu yağlama yağları ve katkı maddeleri. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiÇevre dostu kavramı ve çevre bilincinin artması, çevreye uyumlu ürünlerin çeşitliliğinin gelişmesini sağlamıştır. Bu da çevreye uyumlu yağlayıcıların üretimini ve kullanımını ortaya çıkarmıştır. Bitkisel yağlar yeşil yağlayıcı ürün olarak bilinirler ve doğada kolay bozunabilmekte, yenilenebilir, zehirsiz ve çevre dostu özelliklerden dolayı mineral yağlara alternatif olabileceği bilinmektedir. Bu çalışmada çeşitli bitkisel esaslı yağların yağlayıcı olarak kullanım imkânları ve bunların avantaj ve dezavantajları ile tribolojik özellikleri üzerine yapılan araştırmalar ayrıntılı olarak incelenip, yapılan çalışmalar yorumlanarak sunulacaktır.
English Keywords Vegetable oil , environmentally friendly lubrication lubricant , additive.
Article Summary in English The concept of environmentally friendly and increasing environmental awareness was enabled the development of diversity of environmentally compatible products. It also revealed that production and use of environmentally-compatible lubricants. Vegetable oils are mostly known examples of green lubricants and are important due to their biodegradability, renewability, non-toxicity and environmentally acceptable properties as an alternative to the mineral oils. In this study, It was reviewed research with respect the possibilities use variety of vegetable-based oils as a lubricant, their advantages, disadvantages, tribological properties and these studies will be interpreted.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.