KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARINDA DEPO GAZI (LFG) YÖNETİMİ VE İSTANBUL UYGULAMALARI


Makale AdıKATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARINDA DEPO GAZI (LFG) YÖNETİMİ VE İSTANBUL UYGULAMALARI
YazarlarAlparslan KİRİŞ, Fatih SALTABAŞ
Anahtar kelimelerDepo gazı , metan , düzenli depolama , elektrik üretimi.
Makale ÖzetiKatı atık düzenli depolama sahalarında depolanan atıkların, zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek, bu ortamda üreyen anaerobik bakteriler yardımı ile oksijensiz (anaerobik) çürümesi sonucu oluşan gaza depo gazı (LFG) denir. Gazın oluşumu katı atık içerisindeki organik atık miktarı ile orantılı olarak değişebilir. Depo gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanında içeriğinde bulunan metan, karbondioksit gazına nispetle 23 kat daha güçlü sera gazı etkisine sahiptir. Depo gazının bu zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması için uygun tekniklerle toplanıp bertaraf edilmesi gerekir. Bu çerçevede İstanbul’un Avrupa yakasındaki (Odayeri – EYÜP) ve Asya yakasındaki (Kömürcüoda – ŞİLE) düzenli depolama sahalarında oluşan depo gazının bertaraf edilmesi ve aynı zamanda değerlendirilmesi maksadı ile ‘Depo Gazından Enerji’ projeleri başlatılmıştır. Odayeri düzenli depolama sahasında yaklaşık 32 000 000 ton katı atık depolanmıştır. Bu depolama sahası için ilk etapta yaklaşık 25 MW Kurulu kapasite öngörülmüştür. Kömürcüoda düzenli depolama sahasında yaklaşık 15 000 000 ton katı atık bertaraf edilmiş, bu depolama sahası için ise ilk etapta yaklaşık 10 MW kurulu kapasite öngörülmüştür. Kurulu kapasiteler çerçevesinde her iki depolama sahasındaki tesislerin altyapı ve inşaat çalışmaları tamamlanarak elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.
English Keywords Landfill gas , methane , sanitary landfill , electricity generation.
Article Summary in English Landfill gas is an end-product of the decomposition of biodegradable wastes in a landfill site. Landfill gas production depends on the waste in place and it changes proportionally by the amount of organic fraction within the waste. Landfill gas has flammable and explosive characteristic in addition to this methane which is mainly exist in the landfill gas also has greenhouse effect that 23 times more powerful than carbon dioxide as greenhouse gas. In order to eliminate these harmful effects of landfill gas , must be collected from the site with proper techniques and destroyed. In this framework, two Landfill Gas to Energy projects have been initiated in the landfill sites both European and Asian Side of Istanbul. 32.000.000 tons of waste in place in Odayeri Landfill Site and the electrical capacity of LFG facility would be 25 MW for the first stage. Similarly, 15.000.000 ton of waste in place in Kömürcüoda Landfill Site and the electrical capacity of LFG facility would be 10 MW for the first stage. Both landfill gas to energy project’s infrastructure have been done and started to generate electricity.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.