TERSİNE LOJİSTİKTE AĞ TASARIMI: BİR TAVLAMA BENZETİMİ YAKLAŞIMI


Makale AdıTERSİNE LOJİSTİKTE AĞ TASARIMI: BİR TAVLAMA BENZETİMİ YAKLAŞIMI
YazarlarBahadır Gülsün, Gülfem Tuzkaya, Ender Bildik
Anahtar kelimelerTersine lojistik , ağ tasarımı , tavlama benzetimi
Makale ÖzetiÇevresel faktörler, rekabet, ekonomik faktörler vb. akademisyenler ve uygulamacıları ters lojistik (TL) faaliyetleri üzerinde çalışmaya sevk etmiştir. Tersine Lojistik, ürün dönüşleri, yeniden imalat, yeniden kullanım, bertaraf, tamir gibi faaliyetleri içerir. Ürün dönüşleri toplam şirket maliyetleri içinde önemli bir paya sahiptir. Bir şirket, ürün dönüşleriyle ilgili taşıma ve depolama faaliyetlerinde maliyet düşürerek rekabet avantajı kazanabilir. Tersine lojistik ağlarında, uygun miktar ve merkezi geri dönüş merkezleri için uygun yerlerin belirlenmesi önemli kararlardır. Bu çalışmada, söz konusu karar alanında, Tavlama Benzetimi (TB) kullanılarak yeni bir yaklaşım önerilmiştir.
English Keywords : Reverse logistics , network design , simulated annealing
Article Summary in English Environmental concerns, competition, economic factors, etc. motivates both academicians and practitioners to study on reverse logistics activities. Reverse logistics contains activities such as product returns, recycling, substitution, reuse, disposal, refurbishment, repair and remanufacturing. Product returns constitutes an important portion in total company costs. A company can take competitive advantage with cost reductions in product returns in terms of transportation, inventory and warehousing costs. Determining convenient quantities and location places for centralized return centers is an important decision in reverse logistics networks. In this paper, a simulated annealing (SA) approach is proposed for this decision making area. Keywords: Reverse logistics, network design, simulated annealing.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.