MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇELİK YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ


Makale AdıMERKEZİ ÇAPRAZLI ÇELİK YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
YazarlarK. Armağan Korkmaz, Zeki Ay, Devran Çelik
Anahtar kelimelerMerkezi çapraz elemanlar , doğrusal olmayan statik artımsal itme analizi , yer değiştirme
Makale ÖzetiMevcut çelik yapıların güçlendirilmesi ile ilgili olarak pratikte farklı uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalardan en yaygın olanı merkezi çaprazlar kullanılarak yapıların deprem dayanımlarının arttırılmasıdır. Bu çalışmada farklı merkezi çaprazlı çelik yapı modelleri incelenmiş, farklı merkezi çaprazlı modeller ilk kat kolon yüksekliği farklı ve ilk katları çaprazsız olarak da ele alınmıştır. Böylelikle farklı yapısal özelliklerdeki merkezi çaprazlı çelik yapıların, doğrusal olmayan deprem davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Analizlerde, dört tip yapı modeli üç farklı çapraz eleman ile modellenmiş, toplam on iki adet merkezi çaprazlı model üzerinde çalışılmıştır. Yapılar boyutlandırıldıktan sonra elastik ötesi davranışlarının incelenmesi amacıyla, doğrusal olmayan statik artımsal itme analizleri yapılmıştır. Ardından performansa bağlı analiz yöntemlerinden yer değiştirme katsayıları yöntemi kullanılarak hedef yer değiştirme değerleri belirlenmiştir. Son olarak, 1999 Düzce ve 1992 Erzincan depremlerinin ivme kayıtları kullanılarak zaman tanım alanında dinamik analizler uygulanmıştır.
English Keywords Concentric braced steel structures , nonlinear pushover analysis , displacement coefficient method
Article Summary in English Various different types of strengthening of existing steel structures are applied in practice. Concentric bracing is one of the common applications for strengthening of steel structures to increase the earthquake resistance. In the present study, different types of braced steel structures are investigated. Easy game of gold miner mania games article. The considered structures are modeled with different first story height and without bracing. Hence, earthquake behavior of different types of concentric braced steel structures is determined. In the analyses, four different types of concentric braced models were established with three different bracings; 12 different models were examined. After modeling the structures, nonlinear structural analysis as pushover analysis is realized. Displacement Coefficient method is applied as performance based analysis to determine the performance points. Finally, time history analyses were applied by using Düzce and Kocaeli earthquake data.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.