VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE BİR KOZMETİK MARKANIN AYRILAN MÜŞTERİ ANALİZİ VE MÜŞTERİ BÖLÜMLENMESİ


Makale AdıVERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE BİR KOZMETİK MARKANIN AYRILAN MÜŞTERİ ANALİZİ VE MÜŞTERİ BÖLÜMLENMESİ
YazarlarEmel Kızılkaya Aydoğan, Cevriye Gencer, Sinem Akbulut
Anahtar kelimelerVeri madenciliği , müşteri bölümlenmesi , sınıflandırma , kümeleme
Makale ÖzetiVeri madenciliği, büyük veri kümeleri içindeki anlamlı bilgiyi ortaya çıkarma sürecidir. Veri madenciliğinin en yaygın kullanıldığı uygulama alanlarından biri, ayrılma eğilimi gösteren müşteri kesitini belirleme ve müşteri bölümlenmesidir. Ayrılma eğilimi gösteren müşteri kesitini belirleme, şirketlerin bu müşterilere özel pazarlama kampanyalarını geliştirmelerini sağlamaya yöneliktir. Müşteri bölümlenmesi ise benzer özellikler gösteren müşterileri gruplandırarak; gruplara özel, pazarlama programlarının geliştirilmesini sağlar. Yapılan çalışma, bir kozmetik markasının müşteri gruplarını ve ayrılma eğilimi gösteren müşteri kesitini belirleyerek; bu müşterilere özel pazarlama stratejileri geliştirilmesini hedeflemektedir. Bölümlenme için kümeleme teknikleri, ayrılacak müşteri kesitini belirlemek için sınıflama teknikleri kullanılmıştır.
English Keywords Data mining , customer segmentation , classification , clustering
Article Summary in English Data minig is the process of finding hidden and unknown patterns in huge amounts of data. Data mining has a wide application area such as marketing, banking and finance, medicine and manufacturing. Churn analysis and customer segmentation are two common application areas of data mining . Churn modeling is predicting which customers will leave the company. This allows companies to increase customer loyalty by producing special campaigns. Customer segmentation is the process of dividing customers into mutually exclusive groups. Segmenting customers enables companies to develop customized marketing programs for them. This study aims to determine the customer profile who likely to leave and the customer segments of a cosmetic brand and develop customized campaigns and marketing strategies. Clustering techniques used for segmentation and classification techniques used for determining the churners.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.