VERİ MADENCİLİĞİ’NDE YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİ: KREDİ KARTI SAHİPLERİ İLE İLGİLİ BİR UYGULAMA


Makale AdıVERİ MADENCİLİĞİ’NDE YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİ: KREDİ KARTI SAHİPLERİ İLE İLGİLİ BİR UYGULAMA
YazarlarNihal Ata, Erengül Özkök, Uğur Karabey
Anahtar kelimelerVeri madenciliği , abone tabanlı işletmeler , hazard fonksiyonu , yaşam fonksiyonu ,
Makale ÖzetiYaşam çözümlemesi, tıbbi araştırmalarda en çok kullanılan istatistiksel yöntemlerden biridir. Tıbbi araştırmalarda ölüm ya da hastalığın tekrar nüksetmesi başarısızlık olarak nitelendirilirken, abone tabanlı işletmelerde müşteri kaybı başarısızlık olarak nitelendirilebilir. Müşteri veri tabanı, hizmet ya da ürünün kullanımına başlanması ya da sona ermesi gibi olaylara ait verileri içermektedir. Bu veriler, yeni müşteriler kazanmak ve pazarlama stratejileri belirlemek amacıyla modeller oluşturmak için kullanılmaktadır. Yaşam çözümlemesi yöntemleri de müşteri veri tabanını incelemek için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biridir. Bu çalışmada kredi kartı sahiplerine ait veriler kullanılarak, müşteri veri tabanını incelemek için yarı parametrik ve parametrik yöntemlerden yararlanılabileceği gösterilmiştir.
English Keywords Data mining , subscription based business , hazard function , survival function , regression models
Article Summary in English Survival analysis is one of the most used statistical methods in medical research. While death or recurrency of illness called as failure in medical research, in subscription based business, loss of consumer (churn) can be taken as failure. Consumer database includes data about the start and end of the usage period of products or services. This information is used to construct the model in order to gain new consumers and to determine new marketing strategies. Survival models are one of the best methods to examine the consumer database. In this study, it is shown that semi-parametric and parametric methods can be used to analyze consumer database by using information about credit card holders.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.