DOĞAL GAZDAN HİDROJEN ÜRETİMİNDE ISIL YÖNTEMLER


Makale AdıDOĞAL GAZDAN HİDROJEN ÜRETİMİNDE ISIL YÖNTEMLER
YazarlarOlcay Kıncay, Haluk Ağustos, Uğur Akbulut
Anahtar kelimelerHidrojen üretimi , buharla dönüşüm , kısmi oksidasyon , sıcaklık özdenetimli dönüşüm ,
Makale ÖzetiBuharla dönüşüm (BD), kısmi oksidasyon (KO), sıcaklık özdenetimli dönüşüm (SD), ısıl ayrışma (IA) gibi ısıl yöntemler hidrojenin üretimi için üzerinde çok çalışılan yöntemlerdir. Katalizörlerin geliştirilmesi, reaktör boyutlarının daha küçük ölçeklere indirgenmesiyle dönüşüm verimlerinin arttırılması, her bir ısıl yöntemde geçerli olan yüksek sıcaklık (700–13000C) ve yüksek basınç (20–56 atm) aralıklarındaki çalışma koşullarının daha düşük basınç ve sıcaklık seviyelerine indirmesi, yapılan çalışmalarda gözlenen temel unsurlardır. Taşınabilir ya da yerel kullanımlara uygun en ucuz ve kolay yöntemle hidrojen üretimini sağlamak bu yöntemleri geliştirmenin temel amacı haline gelmiştir. Hidrojen üretiminde ısıl yöntemler kullanıldığı gibi, diğer yandan, gazlaştırma, biyokimyasal ve elektroliz yöntemleri ile de hidrojen üretilmektedir. Elektroliz yöntemine ait üretim sürecinde kullanılacak olan elektrik enerji kaynağının ucuza temin edilmesi sorunu vardır. Biyokimyasal yöntem, pahalı, karmaşık cihaz ve düzeneklere ihtiyaç olması nedeniyle henüz uygulamaya uygun olmasa da araştırmalar sürmektedir. Gazlaştırma yöntemi ise; 800-20000C arası sıcaklık ve 40 atm. basınç gibi yüksek süreç değerlerinde hidrojen üretimi gerçekleşmekte ayrıca %55 gibi düşük reaksiyon tamamlanma derecesinde kalmaktadır. Gazlaştırma süreci için çalışmalar, biyokimyasal yönteme göre daha fazla ilgiyle sürmektedir.
English Keywords Hydrogen production , steam reformer , partial oxidation , autothermal reforming , thermal decomposition
Article Summary in English Thermal methods like steam reformation (SR), partial oxidation (POx), autothermal reformation(ATR) and thermal decomposition (TD) are hydrogen producing methods which are studied on frequently. Increase of reformation efficiency by development of catalizors and decrement of reactor sizes are the main observed points. Also decrement of temperature and pressure values which are 700-1300oC and 20-56 atm main target of case studies. For removeable and conventional usage, production of hydrogen with the cheapest and easy method is the main goal of improving these methods. On the other side; gasification, biochemical processes and electrolysis are also being used for producing hydrogen. Easy game of gold miner mania games article. The main problem is the lack of cheap electric energy source during electrolysis. Despite the biochemical processes’high costs and complex device requirements researches are being continued on, but stil not accaptable for applicaitons. It is known that gasification process comes true between the range of 800- 2000oC and on 40 atm pressure. Adding that process efficiency is 55% that a low reaction completion grade. Researches on gasification process are being continued on with more interest than biochemical processes.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.