EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK VE YALIN ÜRETİM ANLAYIŞLARININ İMALAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALGILANMASINA YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ


Makale AdıEŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK VE YALIN ÜRETİM ANLAYIŞLARININ İMALAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALGILANMASINA YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
YazarlarAli Görener, Mustafa Akkurt, Serdar Çınar
Anahtar kelimelerEş zamanlı mühendislik , yalın üretim , istatistiksel analiz , anket , gold miner game online free.
Makale Özetiİmalat işletmelerinde son yıllarda uygulanmaya başlanan eş zamanlı mühendislik ve yalın üretim gibi yeni yaklaşımlar, imalat maliyetlerini azaltmasının yanında mamul teslim süresinin kısalığı gibi önemli rekabet avantajlarının elde edilmesine imkan vermiştir. Bu çalışmada, eş zamanlı mühendislik ve yalın üretim anlayışlarının imalat işletmelerinde bilinirliliğine ve algılanmasına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Yapılan anketlerin sonuçlarından elde edilen veriler istatistiksel olarak incelenmiş, her iki anlayış için varılan sonuçlar karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
English Keywords Concurrent engineering , lean manufacturing , statistical analysis , survey
Article Summary in English New approaches about manufacturing systems, such as concurrent engineering and lean manufacturing technologies, provides certain competitive advantage like less manufacturing costs and short delivery period. In this study, awareness and perception about concurrent engineering and lean manufacturing are investigated through survey. These survey outcomes are examined statistically; both results of approaches are compared and findings are interpreted.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.