AISI 1040 ÇELİK MALZEMENİN İŞLENMESİNDE YÜZEY KALİTESİ VE TALAŞ AÇISI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN ARAŞTIRILMASI


Makale AdıAISI 1040 ÇELİK MALZEMENİN İŞLENMESİNDE YÜZEY KALİTESİ VE TALAŞ AÇISI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN ARAŞTIRILMASI
YazarlarMustafa Günay
Anahtar kelimelerTalaş açısı , yüzey pürüzlülüğü
Makale ÖzetiBütün imalat yöntemlerinde ürünlerin ölçü ve geometrik toleranslarının yanında yüzey kalitesi büyük bir öneme sahiptir. Makine parçalarının performansı ve mekanik ömrü büyük oranda yüzey kalitesinden etkilenmektedir. Bu çalışmada, tornalama işleminde AISI 1040 çeliği kullanılarak kesici takım talaş açısının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, deneylerde negatiften pozitife değişen sekiz farklı talaş açısı ve beş farklı kesme hızı kullanılmıştır. Deneylerde kesme derinliği ve ilerleme sabit tutulmuştur. Yapılan deneyler sonucunda negatif talaş açısının yüzey pürüzlülüğü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Pozitif talaş açılarında 10°’ye kadar yüzey kalitesinde bir iyileşme olurken, talaş açısının artırılması ile birlikte yüzey kalitesindeki iyileşmenin önemli olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, faktöriyel deney tasarımına bağlı olarak talaş açısı ve kesme hızının orta işleme şartlarındaki etkinliğini değerlendirmek için varyans analizi yapılmıştır. İstatistiksel analiz sonucunda, talaş açısının yüzey pürüzlülüğü üzerinde daha etkin bir parametre olduğu görülmüştür.
English Keywords Rake angle , surface roughness
Article Summary in English In all manufacturing processes, surface quality has a great significance beside dimensional and geometrical tolerances of the products. Performance and strength of machine parts are highly affected by the surface quality. In this research, the effect of the rake angle on surface quality for AISI 1040 steel in turning operations was investigated. For this purpose, eight different rake angles varying from negative to positive and five different cutting speeds were used in the experiments. Depth of cut and feed rate were kept constant throughout the experiments. The results showed that negative rake angle resulted in poor surface quality. Improvement in surface quality continued when the rake angle increasing in positive direction up to a certain limit (10°) after which no further improvement was determined. Moreover, the analysis of variance was used based on factorial design of experiment to evaluate effectiveness of the rake angle and cutting speed in the medium machining. Statistical analysis results showed that the rake angle is the dominant parameter associated with the surface roughness.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.