İKİ KATMANLI TOPRAK MODELİNDE GENETİK ALGORİTMALAR İLE TOPRAKLAMA ÇUBUKLU VE ÇUBUKSUZ AĞ TASARIMI


Makale AdıİKİ KATMANLI TOPRAK MODELİNDE GENETİK ALGORİTMALAR İLE TOPRAKLAMA ÇUBUKLU VE ÇUBUKSUZ AĞ TASARIMI
YazarlarBarış Gürsu, Melih Cevdet İnce
Anahtar kelimelerİki katmanlı toprak modeli , topraklama ağı tasarımı , genetik algoritmalar , toprak , gold miner game online free.
Makale ÖzetiCanlılar için hayati tehlike oluşturabilecek toprak potansiyel yükselmesi(GPR)’ nin sınırlandırılması güvenli bir topraklama şebekesinin temelini oluşturur. Bu çalışmada, iki katmanlı toprak modeli yapılarında güvenli bir topraklama ağı tasarımı için Genetik Algoritmalar(GA) metodu önerilmiş ve bu metod ile yapılan topraklama çubuklu ve çubuksuz ağ tasarımları karşılaştırılmıştır. Topraklama ağı tasarımlarında hem GPR’ nin müsaade edilebilir maksimum dokunma gerilimi(Edokunma)’ nden küçük olması esası hem de minimum maliyet hedeflenmiştir. Önerilen yaklaşım ve metod ile kolay, hızlı, tutarlı, düşük maliyetli, gerçeğe yakın ve emniyetli koşulları sağlayacak şekilde hem çubuklu hem de çubuksuz ağ tasarlanabileceği gösterilmiştir. Ağ tasarımlarında topraklama çubuklarının güvenli çalışma koşullarını yerine getirmesindeki rolü, maliyet analizi yapılarak belirlenmiştir. Ayrıca gerçek bir güç sistemi üzerinde ölçülen topraklama direnci ile, uniform ve iki katmanlı toprak modelleri ile hesaplanan topraklama direnci değerlerinin karşılaştırması da yapılmıştır.
English Keywords Two-Layer soil model , grounding grid design , genetic algorithms , grounding potential rise , maximum allowable touch voltage , ground resistance
Article Summary in English Limiting Grounding Potential Rise(GPR) that may have a vital hazard for alives forms the basic of a safe grounding grid. In this paper, Genetic Algorithms(GA) method is proposed for the design of grounding grid on the structures of two-layer soil model and grid designs with and without grounding rods that are made by this method are compared. We have aimed both minimum cost and GPR is less than maximum allowable touch voltage on grounding grid designs. It is shown that grounding grid which are fast, cheap, easy, near to real, consistent and provides the safety conditions can be designed both with rods without rods by the way of purposed approach and the method. The role of grounding rods that carry out working safety conditions at grid designs is determined by cost analysis. Besides, the ground resistance that is measured on actual power system and the ground resistances that are calculated by uniform and two-layer soil models are compared.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.