“HORSERADISH” PEROKSİDAZ-DEKSTRAN KONJUGATININ “NAPHTOL BLUE BLACK” ÜZERİNE ETKİSİ


Makale Adı“HORSERADISH” PEROKSİDAZ-DEKSTRAN KONJUGATININ “NAPHTOL BLUE BLACK” ÜZERİNE ETKİSİ
YazarlarR. Selva Önder, Mithat Çelebi, Melda Altıkatoğlu, Huriye Kuzu
Anahtar kelimelerHRP , dekstran , konjugat , naftol blue black , boya giderme , UV-VIS
Makale ÖzetiBu çalışmada azo boyar madde “Naphtol Blue Black” ’in sulu ortamda HRP-Dekstran konjugatı katalizi ile giderilmesi incelendi. HRP immobilize Con A kullanılarak affinite kromatografi yöntemi ile saflaştırıldı. Dekstran aldehid türevi (Dekstran Mw 75.000 Da) ve saf enzim kullanılarak 1/10 oranında enzim-dekstran konjugatı sentezlendi. Reaksiyon pH 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’de UV-Vis. spektrofotometrenin 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 oC sıcaklığa ayarlanmış kristal küvetinde gerçekleştirildi. Zamana bağlı olarak boyada renk giderme düzenli bir şekilde alınan absorpsiyon spektrumları ile bir saat süreyle izlendi. En iyi sonuçlar çalışılan bütün sıcaklıklar için pH 4 ve 5’de elde edildi.
English Keywords HRP , dextran , conjugate , naphtol blue black , dye bleaching
Article Summary in English The removal of azo dye Naphtol Blue Black in aqueous media with the catalysis of HRP-dextran conjugate was studied. HRP was purified by affinity chromatography using immobilized Con A. Enzyme-dextran conjugate with 1/10 molar ratio was synthesized using dextran aldehyde derivative (Dextran Mw 75.000 Da) and purified enzyme. The reaction was carried out at pH 3, 4, 5, 6, 7 and 8 in a 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 oC temperatured crystal cuvette of UV-Vis spectrophotometer. The bleaching of the dye depending on the time was observed with the absorption spectra recorded regularly for one hour. The best results were obtained at pH 4 and 5 for all temperatures studied.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.