YALITIM MALZEMESİ KALINLIĞININ ISI YALITIMINA ETKİSİ


Makale AdıYALITIM MALZEMESİ KALINLIĞININ ISI YALITIMINA ETKİSİ
YazarlarDerya B. Özkan, Cenk Onan, Serkan Erdem
Anahtar kelimelerYalıtım kalınlığı , TS 825 , ısı yalıtımı , enerji verimliliği , gold miner game online free.
Makale ÖzetiÜlkemizde binalarda enerji tasarrufu sağlamak amacı ile 2000 yılında “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Binalarda ısı yalıtımı yapılarak ısıtma enerjisi ihtiyacı azaltılıp, enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Isı yalıtımında doğru malzeme seçimi ve optimum yalıtım kalınlığının tespiti önemli bir konudur. Bu çalışmada da TS 825 standardına uygun bir yazılım geliştirilerek Türkiye’nin 4 bölgesi için, farklı yalıtım malzemelerine göre optimum yalıtım kalınlığını veren grafikler hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmada pencere ve dış duvar alanı değişiminin, bina ısıtma enerjisi ihtiyacına ve optimum yalıtım kalınlığına etkisi incelenmiştir.
English Keywords Insulation thickness , TS 825 , thermal insulation , energy efficiency
Article Summary in English In our country, “Thermal Insulation Requirements for Buildings” was implemented to save energy in buildings in 2000. By insulating the buildings, the required heating energy is decreased and energy saving is provided. Determining the correct material and optimum insulation thickness are very important issues in thermal insulation. In this study, software is developed according to TS 825 and charts which show optimum insulation thickness for different insulation materials are drawn for 4 different regions of Turkey. Moreover, in the study the effect of change in window and wall area to building heat energy requirement and optimum thickness is investigated.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.