DC MOTORUN BULANIK VE KAYMA KİPLİ BULANIK KONTROLÜ


Makale AdıDC MOTORUN BULANIK VE KAYMA KİPLİ BULANIK KONTROLÜ
YazarlarBasri YARAŞ, Rafael HÜSEYNOV, Manafeddin NAMAZOV, İbrahim Emre ÇELİKKALE, Mustafa ŞEKER
Anahtar kelimelerBulanık kontrol , kayma kipli kontrol , DC motor modeli.
Makale ÖzetiDoğru akım (DC) motorları konum ve hız kontrolü gerektiren uygulamalarda sıklıkla kullanılırlar. DC motorların çalışması sırasında direnç ve endüktans gibi parametreler zamanla değişirken, motorun maruz kaldığı yükte ise belirsizlikler olabilir. Bu sebeple özellikle hassasiyeti yüksek sistemlerde uygulanan kontrol yönteminin iyi seçilmesi gerekir. Bu çalışmada, bulanık kontrol ile kayma kipli kontrol yöntemleri sentezlenerek, bulanık kontrole göre daha dayanıklı bir yöntem geliştirilmiştir. Parametre değişimleri ve belirsizlikler, Matlab/Simulink/ Robust Control Toolbox kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Direnç ve endüktansa tolerans, yüke ise belirsizlik verilmiştir. Simülasyon sonuçlarına bakılarak kayma kipli bulanık kontrol yönteminin, bulanık kontrol yöntemine göre yük değişimlerine ve belirsizliklerine karşı daha dayanıklı olduğu, oturma süresinin daha kısa olduğu ve sistemin daha hızlı referans sinyaline ulaştığı sonucuna varılmıştır.
English Keywords Fuzzy control , sliding mode control , model of DC motor.
Article Summary in English Direct current (DC) motors are often used in application that position and speed control require. During operation of DC motors, while parameters such as resistance and inductance varies with time, motors may be exposed to the uncertainties loads. For this reason, especially the control method applied in the high-accuracy systems must be best selected. In this study, a method which more durable based on fuzzy control has been developed synthesizing sliding mode control with fuzzy control methods. Parameter variations and uncertainties is carry out using Matlab/Simulink/Robust Control Toolbox. Resistance and inductance is given tolerance, load is offer uncertainly. By looking at the results of the simulation sliding mode fuzzy control method based on fuzzy control method has been concluded that is more stable against load variations and uncertainties, settling time is shorter than, and the system reaches a faster reference signal.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.