BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARDA LAKKAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ


Makale AdıBEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARDA LAKKAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
YazarlarVildan Aykut OZAN, Neşe ATACI, İnci ARISAN
Anahtar kelimelerBeyaz çürükçül mantarlar , lakkaz aktivitesi.
Makale ÖzetiBu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde ağaç gövdesinden ve topraktan toplanan lakkaz enzimini sekonder metabolit olarak ürettiği bilinen beyaz çürükçül mantarlardan lakkaz enziminin aktivitesinin araştırılması amaçlandı. Toplanan mantarların iç, dış, şapka altı ve şapka üstü olmak üzere 4 farklı bölgesinden örnekler alındı. Saf kültür elde etmek için üremelerin kontaminasyonsuz ve en aktif olduğu bölgeler belirlendi. Mantarlar için en iyi saklama koşulları tespit edildi. İki farklı katı besi yerine ekilen mantarların en aktif ve kontaminasyonsuz üreme gösterdiği katı besi yeri ortamı belirlenerek mantarların üreme koşulları optimize edildi. Daha sonra, mantarların saf kültürlerinden alınan örneklerin lakkaz aktivitesinin tayin etmek için iki farklı ortamda büyümeleri sağlandı. İz elementi içeren/ içermeyen ve glukoz konsantrasyonları farklı olan iki ayrı besi yeri ortamında lakkaz enziminin aktivitesi belirlendi. Mantarların her birinde lakkaz aktivitesi gözlendi. Her iki ortamda da en yüksek lakkaz aktivitesi belirlendi. İz elementi içermeyen ve 5gL-1 glukoz konsantrasyonu içeren besi yerinde en yüksek lakkaz aktivitesinin 0,06UmL-1 olduğu tespit edildi. Buna karşılık iz elementi içeren ve glukoz konsantrasyonu 10 gL-1 olan besi yerinde en yüksek lakkaz aktivitesi 0,25UmL-1 olarak belirlendi.
English Keywords White rot fungi , laccase activity.
Article Summary in English In this study was investigated laccase activity from six white rot fungi collected from Yildiz Technical University Davutpasa Campus. Laccase enzyme is known to have produced as secondary metabolites by white rot fungi. The samples were taken from four different regions of fungi, the inner, outer, top hats and hats, including. The best storage conditions for fungi were detected. Fungi were cultivated in two different solid agar agar medium and are detected in which are fungi growth conditions the most active and without contamination. Then, pure cultures of fungi were inoculated into the two different containing trace elements and trace elements free laccase-production medium. Comparison by two different media the highest laccase activity were determined. In trace element-free medium with 5g/L-1 glucose, laccase activity was found to be 0.06 UmL-1. However, the highest laccase activity in medium containing trace elements and 10 gL-1 glucose were determined as 0.25 UmL-1.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi

.