ORTOTROP PLAKLARDAKİ TRAPEZ NERVÜRLERİN GÖVDE EĞİMLERİNİN SEM KULLANILARAK İNCELENMESİ


Makale AdıORTOTROP PLAKLARDAKİ TRAPEZ NERVÜRLERİN GÖVDE EĞİMLERİNİN SEM KULLANILARAK İNCELENMESİ
YazarlarAbdullah FETTAHOĞLU
Anahtar kelimelerOrtotrop plak , gerilme analizi , boyuna nervür , trapez nervür , SEM. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiOrtotrop plaklar hafif olmalarından dolayı uzun açıklıkları geçmede endüstride yaygın bir kullanım alanına sahiptirler. Ortotrop plak çelik tabliye laması, nervürler ve enine kirişlerden oluşur. Bu plak genelde boyuna ve enine doğrultularda farklı rijitlikleri olan basit plak olarak farz edilebildiği için ortotrop ismiyle anılır. Boyuna nervürler boyuna doğrultudaki rijitliği, enine kirişlerde enine doğrultudaki rijitliği sağlarlar. Enine kirişler genellikle hep benzer kesitlere sahipken, boyuna nervürler şerit, ampul, köşebent, V- şeklinde, Uşeklinde, sektkelch veya trapez formunda olabilirler. Trapez nervürler endüstride uygulamada sıklıkla kullanıldıklarından bu çalışmada onlar üzerine yoğunlaşılmıştır. Trapez nervürün gövdesinin üç farklı eğimde olması durumu için SEM analizleri yapılmıştır. Gövde eğimleri değiştirilirken nervürlerin genişlikleri, boyları, aralıkları ve et kalınlıkları sabit tutulmuştur. Sonuçlar göstermiştirki, özellikle enine kirişte ortaya çıkanlar olmak üzere tüm gerilmeler ve tabliyede gerçekleşen deplasmanlar trapez nervür kesitinin gövde eğimine gore değişmektedirler.
English Keywords Orthotropic deck , stress analysis , longitudinal stiffener , trapezoidal rib , FEM.
Article Summary in English Thanks to their light weights, orthotropic deck structure is commonly used in industry to span long distances. An orthotropic deck is composed of deck plate, ribs and cross- beams. The deck is referred to as "orthotropic", because it is generally assumed as a simple plate having two different stiffnesses in longitudinal and transverse directions. Ribs provide the longitudinal stiffness of the bridge, whereas cross- beams provide transverse stiffness. Cross- beams are broadly of the similar shapes; nevertheless ribs can possess several different shapes like strip, bulb, angle, V- shaped, U- shaped, sektkelch or trapezoidal. This study is focused on trapezoidal ribs, since they are dominantly used in industry. Three different slopes of trapezoidal rib web are assessed using FEM, while rib width, height, span and thickness are kept constant. Results show that stresses especially of cross- beam and deflections of deck plate change depending on slope of trapezoidal stiffener webs.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.