KOŞULLU RASTGELE ALANLARLA BASİT TÜRKÇE CÜMLELERİN ÖĞELERİNE AYRILMASI


Makale AdıKOŞULLU RASTGELE ALANLARLA BASİT TÜRKÇE CÜMLELERİN ÖĞELERİNE AYRILMASI
YazarlarMustafa AYGÜL, Gürkan KARAALİOĞLU, M. Fatih AMASYALI
Anahtar kelimelerDoğal dil işleme , öğelerine ayırma , yapay zeka , dizi etiketleme , koşullu rastgele alanlar.
Makale ÖzetiDoğal dil işleme çalışmalarında, cümlelerin otomatik olarak bileşenlerine/öğelerine ayrılabilmesi birçok uygulama için gereklidir. Bu çalışmada basit Türkçe cümleler için bu işlemi Koşullu Rastgele Alanlar’ı kullanarak gerçekleştiren bir araç geliştirilmiştir. Eğitim setinin büyüklüğünün ve kelimelerin morfolojik özelliklerinin kullanımının etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak 2000 basit cümleden oluşan veri kümemizde %75’lik doğruluk oranına erişilmiştir.
English Keywords Natural language processing , dependency parsing , artificial intelligence , sequence labeling , conditional random fields.
Article Summary in English The prediction of function tags is a key component of several natural language tasks. In this study, Conditional Random Fields are employed for Turkish sentences. The affects of the size of training set, the usage of morphological features of the words are investigated. As a result, we achieved 75% success ratio on our datasets having 2000 simple sentences.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi

.