TEST OTOMASYONU VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ


Makale AdıTEST OTOMASYONU VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
YazarlarMuhammed Maruf ÖZTÜRK, Ahmet ZENGİN
Anahtar kelimelerYazılım testi , otomatik test , istatistiksel analiz.
Makale ÖzetiYazılım projelerinin ölçekleri büyüdükçe yazılım geliştirmeye ayrılan zaman artmakta buna bağlı olarak da yazılım kalitesinin test edilmesi önemli hale gelmektedir. Proje geliştirme zamanlarını düşürmek için yazılım test ekipleri projelerde görev almakta ve hem proje üretimi hem de bakıma ayrılan zamanı azaltmaya yönelik planlamalar yapılmaktadır. Bu noktada teste harcanan zamanı ve çabayı azaltmak için çeşitli otomatik test araçları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Otomatik testlerin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri de web tabanlı yazılımlardır. Otomatikleştirilmiş testlerle web tabanlı yazılımlardaki hatalar tespit edilebilmekte ve yapılan test işlemleri kaydedilmektedir. Bu test araçlarının nesne yönelimli programlama dilleri ile uyumlu çalışması ve araçların kontrol edilmesini sağlayan kütüphane desteğinin sunulması tercih nedeni olmaktadır. Bu çalışmada otomatik test araçlarının yönetimini sağlayan ve test verilerinin istatistiksel analizini sağlayan bir çerçeve sunulmuştur. Yazılım test çalışmalarında istatistiksel analizlerin test yönetimine getirdiği yenilik vurgulanmıştır.
English Keywords Software testing , automated test , statistical analysis.
Article Summary in English As the scale of software projects increase, the time allocated to development of software increases that testing of software quality is becoming important depending of this situation. Software test teams take some responsibilities to reduce time of project development and make particular planning to shorten completion of project as well as the time of maintenance. At this point of view, various automated test tools are widely used to reduce project effort and time. The most common area of using automated test is web based software. Thanks to automated tests, errors can be detected which available in web based software and all transactions are saved. Owing to running of these test tools on the basis of object oriented languages and provided libraries that enable to user controlling these tools are considered as the reason of selection. This study presents a framework that provide controlling of test tools and analyzing test data statistically. The innovation of statistical analysis which performed on software test area has been depicted.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi

.